Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1956 година

Публикувано на: 22.04.2024 - 11:30

Съкратеното издание на Статистически годишник на Народна република България с данни за 1956 г. излиза от печат през 1957 година. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XIX раздела на принципа на предходните статистически годишници. Първият раздел на годишника съдържа информация за общественото и държавното устройство на България. Изданието съдържа и международен преглед по страни с три раздела предоставящи данни за територия и население, промишлено производство и селско стопанство. Методологичните бележки са публикувани в края на годишника.

Публикацията е на български език и се състои от 160 страници.