Премини към основното съдържание

Статистически годишник 1940 година

Публикувано на: 08.04.2024 - 14:30

Статистическият годишник на Българското Царство за 1940 г. излиза от печат през 1941 г. и е тридесет и третото издание на Главната дирекция на статистиката. Дигиталното копие е достъпно за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XXIV раздела на принципа на предходните статистически годишници, с включени актуални данни за международен преглед по страни, който за първи път помества данни в четири нови таблици, отнасящи се до средната продължителност на живота, плодовитостта на жените, търговския флот и въздушните съобщения. Годишникът е обогатен с 16 нови таблици.

Публикацията се състои от 926 страници и е на български и на френски език.