Премини към основното съдържание

Ръководителите на европейските статистики дискутираха използването на общи европейски пространства за данни

Публикувано на: 09.02.2024 - 13:25

По време на 55-ото заседание на Комитета на европейската статистическа система (КЕСС) в Люксембург, в което взе участие председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов, беше обсъдено участието на националните статистики при използването на възникващите Общи европейски пространства за данни. Бяха дискутирани възможната добавена стойност за статистическите служби от включването им в тези пространства, както и техния принос при определянето на стандарти за постигане на оперативна съвместимост, позволяваща интегрирането на всички административни данни за статистически цели.

Беше представен окончателният доклад за резултатите от проведения трети кръг партньорски проверки в рамките на Европейската статистическа система в периода 2021-2023 година с акцент върху независимостта на националните статистики, координацията между органите на статистиката и модернизацията им.

Добро ниво на прилагане на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика и значително по-високо качество на официалните данни показа 15-ият годишен доклад на Европейския консултативен съвет за статистическо управление.

Сред разглежданите теми на срещата на висшите европейски статистици бяха и предоставянето на дерогации на някои държави-членки за предаването на статистически данни относно Европейската система за национални и регионални сметки, Европейската стратегия за сметките за околната среда за периода 2024 – 2028 година, предложение за регламент за статистиката на търговските недвижими имоти, както и бъдещата работа за подобряване на навременността на показателите за социална защита.