Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ на форум в УНСС: „Образованието е ключът към преодоляването на проблемите“

Публикувано на: 09.11.2023 - 16:30

„Образованието е ключът към преодоляване на проблемите в едно общество, тъй като има ефект върху всичките му аспекти – от преодоляването на бедността до намаляване на нивата на престъпност. Именно образованието е инвестицията с най-висока степен на ефективност, защото усилията, вложени за развитието на едно дете, имат ефект върху целия му живот. Институциите трябва да работят заедно при решаването на проблемите и фокусът трябва да е върху детето“. Това заяви председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов в приветствието си към участниците в националното събитие – представяне на публикацията „Education at a glance 2023“ (вижте тук), което се проведе в Университета за национално и световно стопанство.

Във форума участваха министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, проф. д-р Матилда Бошнакова – заместник-ректор по учебната дейност на УНСС, Симон Нормандьо от Дирекцията за образование и умения на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), експерти от държавни институции,  работодателски организации, представители на синдикатите, неправителствени организации и на научната общност.

„Националният статистически институт е отговорната институция, която осигурява данните за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Независимата и качествена статистическа информация е ключов фактор за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена образователната система“, посочи доц. Атанасов.

Публикацията „Поглед върху образованието 2023“ е подготвена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и е едно от най-авторитетните проучвания за състоянието на образователните системи по света. През последната година екипът на НСИ обезпечи с допълнителни данни изследователите от ОИСР и за първи път България не само е представена в изследването, но е и възможно най-пълно отразена в съпоставителна статистика със страните членки на ОИСР и други държави кандидати за членство.