Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ с доклад на годишната конференция на ръководителите на европейски статистики

Публикувано на: 19.10.2023 - 09:17

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в 108-мата годишна конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS), която се провежда в Корк, Ирландия в периода 18-19 октомври 2023 г. Темата на тазгодишната конференция е „Официалната статистика в нововъзникващите екосистеми от данни: възможности и предизвикателства в контекста на изменението на климата и енергийната криза“.  Организатори на събитието са Евростат и Централната статистическа служба на Ирландия.

На срещата се обсъждат възможностите за използване на нови технологии, методологии и източници на данни от официалната статистика, с цел да се отговори на нуждите на потребителите от нови и по-качествени данни за енергията и изменението на климата. По покана на организаторите доц. д-р Атанас Атанасов изнесе доклад в рамките на сесия, посветена на бъдещите действия, които трябва да бъдат предприети на национално и европейско ниво. Той подчерта, че трябва да се положат усилия за промяна на обществените нагласи към сътрудничеството със статистическите организации.

Конференцията DGINS е най-важния форум в Европейския съюз за дискусии относно бъдещето и развитието на Европейската статистическа система (ЕСС). Тя се провежда ежегодно в една от държавите-членки на ЕС.

На 20 октомври ще се проведе и 54-ото редовно заседание на Комитета на eвропейската статистическа система (КЕСС). Ще бъдат гласувани по пет предложения за регламенти за изпълнение на Европейската комисия в сферата на националните сметки, здравеопазването, доходите и условията на живот и други. Ще се обсъдят окончателните резултати от проведения трети кръг партньорски проверки в рамките на Европейската статистическа система.

На 20 октомври ръководителите на статистически служби ще отбележат Европейския ден на статистиката.