Премини към основното съдържание

НСИ и Група БФБ ще си сътрудничат в обмена на данни и пазарна информация

Публикувано на: 15.05.2023 - 10:29

Националният статистически институт и Група Българска фондова борса ще си сътрудничат в обмена и осигуряването на бърз и лесен достъп до данни и услуги за всички потребители. Това предвижда споразумение, което подписаха председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов и ръководството на Група Българска фондова борса - доц. д-р Маню Моравенов - изпълнителен директор на БФБ, Константин Константинов – изпълнителен директор на Българската независима енергийна борса, Гергана Пападопулу - управител на „Файненшъл Маркет Сървисиз“ (Financial Market Services).

Един от приоритетите, залегнали в документа, е „обмен на безпристрастна, обективна и навременна информация за състоянието на икономиката и околната среда, капиталовия пазар и пазара на електроенергия“. 

Целта на споразумението е НСИ и Група БФБ да отговорят на динамичните процеси в икономиката и обществото, цифровизацията и глобализацията. В изпълнение на меморандума четирите организации ще работят за подробен и навременен обмен на данни с цел увеличаване броя на предлаганите информационни услуги.

„Събирането и обработването на данни е важен процес, за да се гарантира качеството и надеждността на статистическите данни и в работата си НСИ следва стриктно принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика“, посочи доц. Атанасов. За нас е важно да имаме надеждни партньори, особено в контекста на постоянните кибер заплахи, на които са подложени много държавни институции и частни организации, добави председателят на НСИ.

„В лицето на Група БФБ, НСИ има надежден партньор в споделената ни мисия да предоставяме надеждна, навременна и точна информация за капиталовия и електроенергийния пазари в България. Това партньорство е важна стъпка към по-голяма прозрачност и видимост за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката и устойчивото представяне на компаниите“, каза доц. Моравенов.