Премини към основното съдържание

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2022 година

Публикувано на: 05.05.2023 - 11:00

Към 31 декември 2022 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 159 кметства. Броят на населените места е 5 256 (в т.ч. градове - 257, и села - 4 999), а на селищните образувания е 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157). Общините с население над 100 000 души са 8 - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен, като в тези 8 общини живее 40.7% от населението.

Прессъобщение
Статистическа област