Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.4.2.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
IV
N.1. Общ ППЖ Общо за страната 19.1
    Северна и Югоизточна България 23.8
    Северозападен 93.2
    Северен централен 53.6
    Североизточен 11.5
    Югоизточен 8.0
    Югозападна и Южна централна България 15.0
    Югозападен 15.9
    Южен централен 13.4
N.1.1. Нови жилища Общо за страната 3.3
    Северна и Югоизточна България -8.7
    Северозападен 34.7
    Северен централен 31.8
    Североизточен -11.0
    Югоизточен -15.4
    Югозападна и Южна централна България 12.0
    Югозападен 9.0
    Южен централен 19.5
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 26.5
    Северна и Югоизточна България 36.6
    Северозападен 99.1
    Северен централен 57.8
    Североизточен 21.8
    Югоизточен 20.0
    Югозападна и Южна централна България 16.7
    Югозападен 20.0
    Южен централен 11.0

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024