Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.4.1.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
IV
N.1. Общ ППЖ Общо за страната 14.0
    Северна и Югоизточна България 1.9
    Северозападен 2.9
    Северен централен 5.5
    Североизточен 2.6
    Югоизточен -0.4
    Югозападна и Южна централна България 28.6
    Югозападен 37.6
    Южен централен 13.7
N.1.1. Нови жилища Общо за страната 27.0
    Северна и Югоизточна България 4.8
    Северозападен 20.4
    Северен централен 29.4
    Североизточен 5.2
    Югоизточен -0.6
    Югозападна и Южна централна България 45.0
    Югозападен 50.7
    Южен централен 33.4
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 9.8
    Северна и Югоизточна България 1.1
    Северозападен 1.9
    Северен централен 2.3
    Североизточен 1.8
    Югоизточен -0.3
    Югозападна и Южна централна България 21.7
    Югозападен 31.4
    Южен централен 6.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024