Премини към основното съдържание

Международен конкурс за статистически плакат 2022 - 2023

Публикувано на: 20.05.2022 - 11:00

Международният конкурс за статистически плакат 2022 - 2023 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE) - образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на учениците и студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им.

За да участват в състезанието, е необходимо учениците и студентите да сформират отбори (от 1 до 5 души), които ще бъдат разделени в три категории по възрастов признак:

1. Ученици, родени през 2007 г. или по-малки

2. Ученици, родени между 2004 г. и 2006 г. включително

3. Студенти в университет/колеж (без възрастови ограничения).

Всеки отбор трябва да има ментор, който го регистрира за участие.

Тази година няма предварително зададена тема - всеки отбор изработва своя плакат според вижданията си за важните теми в живота.

Състезанието се състои от два кръга: национален и международен. Финалистите от националния кръг във всяка държава участват в международния кръг. Националният кръг се провежда в периода 2022 - 2023 г., а международният - през март - юли 2023 година.

Регистрация за националния кръг

20 май 2022 г. - 6 януари 2023 г.

Изпращане на плакатите

до 5 февруари 2023 г.

Оценяване на плакатите

6 февруари - 8 март 2023 г.

Обявяване на победителите в националния кръг

10 март 2023 г.

Регистрация за международния кръг

11 - 17 март 2023 г.

Победителите в международния кръг ще бъдат обявени на 64-тия световен статистически конгрес на Международния статистически институт през юли 2023 г. в Канада.

Националният статистически институт кани българските ментори, ученици и студенти да участват в надпреварата, за да покажат своите знания и умения, с които да се затвърди престижът на страната ни от изминалите състезания. НСИ ще бъде в помощ на всички, които желаят да се изявят на международно ниво.

За повече информация: https://www.nsi.bg/islp2023/

Електронният адрес за комуникация е: [email protected]