Премини към основното съдържание

Потребителите: Работим добре с НСИ и вярваме на статистическите данни

Публикувано на: 31.03.2022 - 17:35

Срещи с различни заинтересовани страни изпълниха четвъртия ден от Партньорската проверка на Националната статистическа система. Международният проверяващ екип разговаря както с представители на институциите, доставчици на данни, така и с потребителите - бизнес и работодателски организации, синдикати, медии, академичната общност. Разнообразният профил на участващите в дискусиите днес допринесе да се получи реална картина на сътрудничеството на Националния статистически институт с всички групи, които ползват в работата си статистически данни.

Фокус в изказванията бе надеждността на данните и доверието в официалната статистика. Участващите в срещите подчертаха, че вярват на статистиката, която произвежда и разпространява НСИ, и поддържат добри контакти с института и експертите. Представители на медиите заявиха, че в морето от фалшиви новини официалната статистика е важен ориентир за процесите, които протичат в обществото. Те изразиха удовлетворение от бързината, с която получават исканата информация, възможността за сравнение с другите държави от ЕС, както и да имат за събеседници статистици от института. Желанието им е окончателните данни от Преброяване 2021 да бъдат представени интерактивно и подробно на интернет сайта на преброяването.

Според работодателските организации и бизнес сдружения промените, които се налагат в данните, предоставяни от фирмите, традиционно се консултират с тях и НСИ държи на тяхното мнение. Синдикатите подчертаха, че не биха могли да вършат добре работата си без официална статистика и изразиха желание да участват в технически групи, които дават обратна връзка за работата на НСИ, както и да бъде разширен обхватът на данните, получавани безплатно.

Представители на академичната общност споделиха, че познават добре изследванията на НСИ, както и достойнствата и недостатъците на ползваните от европейската статистика методологии. Самият факт обаче, че преподаватели от висшите училища се ангажират с подготовката на учениците от 8-и до 12-и клас, които участват в Европейската олимпиада по статистика за ученици, а те са над 1000, говори за доверието, което академичната общност има в дейността на НСИ.

В началото на деня институциите, които предоставят данни на НСИ, разговаряха за съвместната работа и различните аспекти на сътрудничеството.