Премини към основното съдържание

Проект „Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2020 година“

Публикувано на: 16.12.2019 - 11:40
Националният статистически институт започва работа по проект „Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2020 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 875260-2019-BG-LFS/РД-10-12/30.09.2019 година.

Допълнителният модул ,,Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2020 г. съгласно Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2018/1709 от 13.11.2018 година.

Целта на модула е да осигури подробна и съпоставима информация за:

  • честотата на инцидентите на работното място, водещи до нараняване (злополуки);
  • броя на хората със здравни проблеми, причинени или влошени от работата им;
  • броя на хората, изложени на рискови фактори, отразяващи се на физическото или психичното им здраве;
  • видовете злополуки, здравни проблеми и рискови за физическото и психичното здраве фактори;
  • загубата на работни дни или трайна нетрудоспособност поради трудови злополуки или други здравни проблеми;
  • социално-демографските и трудовите характеристики на засегнатите лица.

Получените данни ще дадат важна информация за изготвяне на политиките за здравословни и безопасни условия на труд.

Проектът е с продължителност 21 месеца и ще приключи през май 2021 година.