Премини към основното съдържание

Обучение на експерти от Република Азербайджан в областта на краткосрочната бизнес статистика

Публикувано на: 18.10.2019 - 16:10
От 15 до 18 октомври 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на експерти от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан на тема „Обмен на знания и добри практики в областта на изчисляването на индекси на цени на производител в промишлеността и услугите“. Обучението се провежда в рамките на проект „Подкрепа от страна на Европейския съюз на Държавния статистически комитет на Република Азербайджан за постигане на европейските стандарти“, EuropeAid/138625/DH/SER/AZ, в който НСИ участва като партньор в консорциум заедно с ICON Institute, Федералната статистическа служба на Германия, Статистическия институт на Нидерландия и Статистическата служба на Литва.

Дневният ред на обучението включваше  широк кръг от теми в областта на методологията и подобряване на индикаторите за цените на производител, по-конкретно запознаване с методите за събиране на необходимата информация, оценка на качеството, изчисляване на индексите на цените на производител в промишлеността и услугите, функциониране на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“, както и бъдещо развитие на индикаторите във връзка с изискванията на новия рамков регламент, интегриращ бизнес статистиката (FRIBS).

По време на визитата азербайджанските експерти  посетиха и гр. Пловдив, където имаха възможност да се запознаят с работата на Териториално статистическо бюро - Юг, и провеждането на статистическите изследвания в областта на краткосрочната бизнес статистика на регионално ниво.