Премини към основното съдържание

Проект „Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация“

Публикувано на: 29.01.2019 - 10:00
Националният статистически институт започна работа по проект „Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 828821 - 2018-BG-SECUT-IT.

Основните цели на проекта са:

  • Консолидация на включванията в системата на всички съществуващи информационно-технологични активи/съоръжения.
  • Корелация при автоматични събития с цел значително намаляване на времето, необходимо за установяването на инциденти, свързани с информационната сигурност и навременното уведомяване на екипа по сигурността.
  • Намаляване на фалшивите тревоги.
  • Своевременно уведомяване на външни организации, което ще подпомага и улеснява екипната работа.
  • Управление на събития, свързани със сигурността, въз основа на най-добрите практики и нормативни препоръки, което ще помогне на екипа по сигурността да установи и да се фокусира върху потенциални заплахи, свързани със сигурността.

С оглед изпълнение на целите на проекта са предвидени следните дейности:

  • Закупуване на технологично решение за информационна сигурност.
  • Внедряване и въвеждане в експлоатация на решенията в информационно-технологичната инфраструктура на НСИ.
  • Подготвяне на тестови сценарии и изпробване.
  • Управление и справяне с инциденти.

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи в края на декември 2019 година.