Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността

Уважаеми дами и господа,

С цел осигуряване на по-лесен и ефективен подход за събиране на информацията относно бизнес наблюдението на инвестиционна активност в промишлеността, Националният статистически институт Ви осигурява възможност да предоставите данните онлайн на адрес https://www.nsi.bg/InvActivity/.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Проверка за участие в изследването на инвестиционната активност в промишлеността

За Ваше удобство Ви предоставяме график на провеждане на изследването през 2021 година:

Месец
Онлайн кампания
Срок за подаване на 
хартиени формуляри
в ТСБ
начало
край
Март
1.03.
17.03.
24.03.

За допълнителна информация или при възникнали въпроси и коментари може да се свържете с нас на e-mail: [email protected] или на телефони:

• Относно методологията на изследванията: Христина Терзийска на тел. 02 9857 628 и Маргарита Ливнова на тел. 02 9857 130;

• Експертите от съответните отдели „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра;

• При проблеми от техническо естество: Антоанета Йотова на тел. 02 9857 632.