Премини към основното съдържание

Бизнес наблюдения в промишлеността, строителството, търговията и услугите

Уважаеми дами и господа,

С цел осигуряване на по-лесен и ефективен подход за събиране на месечната информация от наблюдението на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите, Националният статистически институт Ви осигурява възможност да предоставите данните онлайн на следните адреси:

 Бизнес наблюдение в промишлеността - https://survey.nsi.bg/index.php/478639;

 Бизнес наблюдение в строителството - https://survey.nsi.bg/index.php/182472;

 Бизнес наблюдение в търговията на дребно - https://survey.nsi.bg/index.php/266893;

 Бизнес наблюдение в сектора на услугите - https://survey.nsi.bg/index.php/924997.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Проверка за участие в изследванията на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите

За Ваше удобство Ви предоставяме график на провеждане на изследването през 2024 година:

Месец

Онлайн кампания

Срок за подаване на хартиени формуляри в ТСБ

начало

край

Януари

2.01.

11.01.

15.01.

Февруари

1.02.

9.02.

15.02.

Март

1.03.

11.03.

15.03.

Април

1.04.

10.04.

15.04.

Май

2.05.

13.05.

15.05.

Юни

3.06.

11.06.

15.06.

Юли

1.07.

10.07.

15.07.

Август

1.08.

9.08.

15.08.

Септември

2.09.

11.09.

15.09.

Октомври

1.10.

10.10.

15.10.

Ноември

1.11.

11.11.

15.11.

Декември

2.12.

10.12.

15.12.

За допълнителна информация или при възникнали въпроси и коментари може да се свържете с нас на e-mail: [email protected] или на телефони:

 Относно методологията на изследванията: Христина Терзийска на тел. 02 9857 628, Анна Манасиева на тел. 02 9857 524 и Маргарита Ливнова на тел. 02 9857 130;

 Експертите от съответните отдели „Статистически изследвания“ към териториалните статистически бюра;

 При проблеми от техническо естество: Магдалена Великова на тел. 052 575 239.