Премини към основното съдържание

Пресконференция по проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“

Публикувано на: 11.05.2017 - 17:38
На 10 май на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бе представен проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е с продължителност 18 месеца (септември 2016 - февруари 2018 г.) и е на стойност 1 566 401.43 лева.

Основната цел на проекта е привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001 „Системи за управление на сигурността на информацията“, необходими за изпълнението на Европейската и Националната статистическа програма, и изискванията за последваща миграция към държавния хибриден частен облак (ХЧО).

В резултат на успешната реализация на проекта ще бъде осигурен хардуер и софтуер, необходими за надеждното функциониране и развитие на информационните системи на НСИ.

Диана Янчева, заместник-председател на НСИ, разясни важността на ИТ инфраструктурата за навременното производство и предоставяне на качествена статистическа информация  и услуги от НСИ.

Юрий Стаменов, ръководител на проекта и директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“, подчерта, че реализацията на проекта ще гарантира интегритета на информационните активи на НСИ, ще подобри информационната сигурност и ще усъвършенства управлението на ИТ инфраструктурата.

След изпълнението на проекта използваните технически и програмни средства ще бъдат включени като елементи на държавния ХЧО.