Премини към основното съдържание

Анкетна карта за цена на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Анкетата за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването е годишно и е под номер 161 в Националната статистическа програма за 2021 г., приета с Решение № 17 на Министерски съвет на 11.01.2021 г. (обн., ДВ, бр.4 от 15.01.2021 г.).

Респондентите предоставят изискващата се информация за 2020 г. в отделите „Статистически изследвания“ до 29.04.2021 година.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр.57 от 25.06.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 7 от 2018 г.). Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Електронният формуляр е представен чрез файл ZEMIA2020.xls.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл INSTRUKCIA2020.doc.

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-465 (Красимира Цонковска) и 02/9857-646 (Гиргина Николова), както и на посочените по-долу координати за връзка.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефон 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:

Отдели „Статистически изследвания“ (ОСИ)
Експерт
Теле-фонен код на града
Телeфон
Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в ОСИ
01
Благоевград
Румяна Михова
073
889-65-23
02
Бургас
Кармен Димитрова
056
85-19-23
03
Варна
Галин Новаков
052
57-52-15
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Анна Иванова
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
07
Габрово
Марияна Спасова
066
81-97-35
09
Кюстендил
Гергана Христова
078
55-96-63
10
Ловеч
Станислав Савчев
068
68-60-65
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
13
Перник
Анелия Славова
076
68-86-60
14
Плевен
Калина Янкова
064
89-04-23
15
Пловдив
Димитър Паскалев
032
65-87-23
16
Разград
Станислав Локмаджиев
084
61-61-37
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-21
18
Силистра
Маргарита Стойнова
086
81-83-28
19
Сливен
Цветан Дачев
044
61-34-30
21
София-град
Силвия Павлова
02
98-57-413
22
София-област
Силвия Венкова
02
98-57-227
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Наталия Петрова
058
65-53-29
25
Търговище
Надя Маринова
0601
6-94-32
26
Хасково
Павел Несторов
038
60-88-70
27
Шумен
Мариян Иванов
054
85-06-28
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24