Премини към основното съдържание

Анкетна карта за цена на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Анкетата за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването е годишно и е включено в Националната статистическа програма за 2023 година.

Респондентите предоставят изискващата се информация за 2022 г. в отделите „Статистически изследвания“ до 28.04.2023 година.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр.57 от 25.06.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 7 от 2018 г.). Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Електронният формуляр е представен чрез файл ZEMIA2022.xls.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл INSTRUKCIA2022.doc.

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-747 (Теодора Ралинска) и 02/9857-154 (Зорница Иванова), както и на посочените по-долу координати за връзка.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефон 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:

Отдели „Статистически изследвания“ (ОСИ)

Експерт

Теле-фонен код на града

Телeфон

Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в ОСИ

01

Благоевград

Румяна Михова

073

8896-523/524

[email protected]

02

Бургас

Кармен Димитрова

056

85-19-23

[email protected]

03

Варна

Галин Новаков

052

57-52-15

[email protected]

04

Велико Търново

Николай Николов

062

61-45-25

[email protected]

05

Видин

Ана Асенова Доцинска

094

60-92-67

[email protected]

06

Враца

Невена Григорова Игнатова-Димитрова

092

66-86-84

[email protected]

07

Габрово

Марияна Спасова

066

81-97-35

[email protected]

09

Кюстендил

Гергана Христова

078

55-96-63

[email protected]

10

Ловеч

Станислав Савчев

068

68-60-65

[email protected]

11

Монтана

Мариела Петкова

096

39-18-32

[email protected]

12

Пазарджик

Христина Янева

034

40-27-25

[email protected]

13

Перник

Мая Симеонова

076

68-86-52

[email protected]

14

Плевен

Мария Кръстева

064

89-04-23

[email protected]

15

Пловдив

Димитър Паскалев

032

65-87-23

[email protected]

16

Разград

Росица Иванова

084

61-61-37

[email protected]

17

Русе

Янка Богословова

Десислава Илиева

082

81-14-21

81-14-37

[email protected]

18

Силистра

Десислава Алексиева

086

81-83-29

[email protected]

19

Сливен

Цветан Дачев

044

61-34-30

[email protected]

21

София-град

Дария Коцева

02

98-57-503

[email protected]

22

София-област

Силвия Венкова

02

98-57-227

[email protected]

[email protected]

23

Стара Загора

Петя Петкова

042

61-94-26

[email protected]

24

Добрич

Наталия Петрова

058

65-53-29

[email protected]

25

Търговище

Светлана Николова Ванкова

0601

6-94-35

[email protected]

26

Хасково

Весела Христова Стоянова

038

60-88-77

[email protected]

27

Шумен

Мариян Иванов

054

85-06-28

[email protected]

28

Ямбол

Емилия Петрова

046

68-63-24

[email protected]