Премини към основното съдържание

Уеб-базирано приложение "Карта за жилищна сграда", 2023

Отчет за съборените и въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2023 година

Уважаеми госпожи и господа,

Изследването „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“ се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2023 година. Изследването е изчерпателно, с тримесечна периодичност.

С цел оптимизиране на работата и ускоряване процеса на обработка на данните за изследването „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“, Националният статистически институт разработи уеб-базирано приложение „Карта за жилищна сграда”. Основната цел на приложението е онлайн въвеждане, редактиране, съхраняване и валидиране на информацията за всяка въведена в експлоатация новопостроена или съборена жилищна сграда. Приложението е достъпно в интернет на адрес: https://www.nsi.bg/JilSgradi/.

За попълването му не се изисква електронен подпис.

Препоръчваме ви преди да започнете работа с приложението да се запознаете с указанията за използването му.

Онлайн приложението ще бъде активно през следните периоди:

  • За I тримесечие на 2023 г. - от 17.02.2023 г. до 12.04.2023 г.
  • За II тримесечие на 2023 г. - от 10.05.2023 г. до 12.07.2023 г.
  • За III тримесечие на 2023 г. - от 10.08.2023 г. до 12.10.2023 г.
  • За IV тримесечие на 2023 г. - от 10.11.2023 г. до 12.01.2024 г.

Попълненият в електронен вид отчет се записва автоматично и не е необходимо да го изпращате на хартиен носител.

В случай, че във Вашата община/район няма регистрирани новопостроени и/или съборени жилищни сгради, отбележете това в уеб – базираното приложение, като изберете съответно бутоните „Няма новопостроени сгради“ и/или „Няма съборени сгради“, които са достъпни след влизане в програмата.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или да получите от отдел „Статистически изследвания“ в Териториалното статистическо бюро във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите в отдел „Статистически изследвания“ в Териториалното статистическо бюро във Вашата област или към експертите в НСИ, отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“:

Камелия Благоева, главен експерт в отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“, тел. 02/9857 205, [email protected].

Светлана Илиева, старши експерт в отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“, тел. 02/9857 588, [email protected].

Лица за контакти в ОСИ в ТСБ

№ по ред
ТСБ
Име на експерт, отговарящ за изследването
Телефон
Електронна поща
1.
Благоевград
Радослав Илиев
  073/ 889 65 31
2.
Бургас
Нина Янева
056/ 851 921
3.
Варна
Виолета Първанова
052/ 575 231
4.
Велико Търново
Кристина Бейска
062/ 614 521
5.
Видин
Таня Йорданова
094/ 609 271
6.
Враца
Михаела Григорова
092/ 668 667
7.
Габрово
Марияна Драганова
066/ 819 737
8.
Добрич
Зоя Попчева
058/655 315
9.
Кърджали
Маргрета Христова
0361/ 6 70 46
10.
Кюстендил
Ефросина Младенова
078/ 559 645
11.
Ловеч
Светла Райнова
068/ 686 070
12.
Монтана
Маргарита Езекиева
096/ 391 828
13.
Пазарджик
Любомира Ангелова
034/ 402 717
14.
Перник
Цветелина Евтимова Ангелова-Делчева
076/ 688 677
15.
Плевен
Емилия Тодорова
064/ 890 416
16.
Пловдив
Марина Бейчева
032/ 658 730
17.
Разград
Иванка Георгиева
084/ 616 120
18.
Русе
Вилма Локмаджиева
082/ 811 419
19.
Силистра
Николай Йорданов
086/818 320
20.
Сливен
Диана Пирдопска
044/ 613 422
21.
Смолян
Анелия Чучуранова
0301/ 67 424
22.
София
Василка Петрова
02/ 98 57 235
23.
София (столица)
Петър Петров
02/ 98 57 684
24.
Стара Загора
Светла Илиева
042/ 619 421
25.
Търговище
Диян Дянков
0601/ 6 94 31
26.
Хасково
Николай Латев
038/ 608 861
27.
Шумен
Диянка Иванова
054/850 633
28.
Ямбол
Красимира Георгиева
046/ 686 317