Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_1.3.xls

ИЦЖ, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2023
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 9.2
H.1.1. Нови жилища 9.5
H.1.2. Съществуващи жилища 9.0

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
22.12.2023