Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_1.1.xls

ИЦЖ, национално ниво - 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2023
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 190.48
H.1.1. Нови жилища 179.31
H.1.2. Съществуващи жилища 197.21

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
22.12.2023