Премини към основното съдържание

ИЦЖ, национално ниво, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_1.1.xls

ИЦЖ, национално ниво - 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Тип на закупените жилища 2022
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ 175.14
H.1.1. Нови жилища 161.98
H.1.2. Съществуващи жилища 183.36

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023