Премини към основното съдържание

Статистика на селското и горското стопанство


ОБЛАСТ 4. СТАТИСТИКА НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Tема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство 10 февруари 2022 г. 2021 г. - втора оценка
11 октомври 2022 г. 2021 г. - окончателни данни,
20 декември 2022 г. 2022 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 15 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г.,
2021 г.
13 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
12 август 2022 г. II тримесечие 2022 г.
15 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г.,
2022 г. (прогноза)
Цени на производител в селското стопанство 15 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г., 2021 г.
13 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
12 август 2022 г. II тримесечие 2022 г.
15 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г., 2022 г. (прогноза)
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 22 юни 2022 г. 2021 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 11 октомври 2022 г. 2020 г. - окончателни данни
Тема 4.2. Статистика на горското стопанство
Цени на производител в горското стопанство 18 февруари 2022 г. IV тримесечие 2021 г., 2021 г.
18 май 2022 г. I тримесечие 2022 г.
18 август 2022 г. II тримесечие 2022 г.
18 ноември 2022 г. III тримесечие 2022 г.