Премини към основното съдържание

Статистика на селското и горското стопанство


Tема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство 10 април 2023 г. 2022 г. - втора оценка
11 октомври 2023 г. 2022 г. - окончателни данни,
20 декември 2023 г. 2023 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 15 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г.,
2022 г.
15 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
15 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
15 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.,
2023 г. (прогноза)
Цени на производител в селското стопанство 15 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г., 2022 г.
15 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
15 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
15 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г., 2023 г. (прогноза)
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 22 юни 2023 г. 2022 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 11 октомври 2023 г. 2021 г. - окончателни данни
Тема 4.2. Статистика на горското стопанство
Цени на производител в горското стопанство 17 февруари 2023 г. IV тримесечие 2022 г., 2022 г.
18 май 2023 г. I тримесечие 2023 г.
18 август 2023 г. II тримесечие 2023 г.
17 ноември 2023 г. III тримесечие 2023 г.