Премини към основното съдържание

Статистика на селското и горското стопанство


Tема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-
съобщение
Тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство 12 април 2024 г. 2023 г. - втора оценка
11 октомври 2024 г. 2023 г. - окончателни данни
20 декември 2024 г. 2024 г. - първа оценка
Индекси на цените в селското стопанство 15 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
годишни данни 2023 г.
15 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
15 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
15 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.
Цени на производител в селското стопанство 15 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
годишни данни 2023 г.
Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство 5 юли 2024 г. 2023 г.
Регионални икономически сметки за селското стопанство 11 октомври 2024 г. 2022 г. - окончателни данни
Тема 4.2. Статистика на горското стопанство
Цени на производител в горското стопанство 16 февруари 2024 г. IV тримесечие 2023 г.
годишни данни 2023 г.
17 май 2024 г. I тримесечие 2024 г.
19 август 2024 г. II тримесечие 2024 г.
18 ноември 2024 г. III тримесечие 2024 г.