Премини към основното съдържание

Демографска и социална статистика


ОБЛАСТ 1. ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА
Тема на изследването Дата Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
Тема 1.1. Демографска статистика
Население и демографски процеси 12 април 2021 г. 2020 г. - окончателни данни
Таблици за смъртност 11 май 2021 г. за периода 2018 - 2020 г.
Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 02 юли 2021 г. 2020 г.
Тема 1.2. Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд 30 ноември 2021 г. 2020 г. - окончателни данни
Наблюдение на работната сила 15 февруари 2021 г. IV тримесечие 2020 г.
15 март 2021 г. 2020 г. - годишни данни
17 май 2021 г. I тримесечие 2021 г.
16 август 2021 г. II тримесечие 2021 г.
15 ноември 2021 г. III тримесечие 2021 г.
Тема 1.3. Образование и учене през целия живот
Образование в Република България 26 април 2021 г. 2020/2021 учебна година
Тема 1.4. Култура
Култура - библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи 21 май 2021 г. 2020 г.
Издателска дейност 25 юни 2021 г. 2020 г.
Тема 1.5. Обществено здраве и здравословни и безопасни условия на труд
Домове за медико-социални грижи за деца 23 февруари 2021 г. 2020 г.
Детски ясли 14 май 2021 г. 2020 г.
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения 17 юни 2021 г. 2020 г.
Умирания по причини и смърност по причини 25 юни 2021 г. 2020 г.
Система на здравни сметки 6 август 2021 г. 2019 г.
Европейско здравно интервю 08 юли 2021 г. 2019 г.-окончателни данни
Тема 1.6. Доходи и условия на живот
Доходи, разходи и потребление на домакинствата 16 февруари 2021 г. IV тримесечие 2020 г.
15 април 2021 г. 2020 г.
18 май 2021 г. I тримесечие 2021 г.
17 август 2021 г. ІІ тримесечие 2021 г.
16 ноември 2021 г. III тримесечие 2021 г.
Статистика на доходите и условията на живот 28 април 2021 г. 2020 г.
Тема 1.7. Социална защита
Интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) 24 август 2021 г. 2019 г.
Тема 1.8. Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 27 август 2021 г. 2020 г.
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 23 април 2021 г. 2020 г.