Умирания по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_2.2._mortality_DR.xls

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 107 580 56 122 51 458 67 192 34 843 32 349 40 388 21 279 19 109
0 423 258 165 285 171 114 138 87 51
1  - 4 68 33 35 48 25 23 20 8 12
5  - 9 56 29 27 41 20 21 15 9 6
10 - 14 56 37 19 41 28 13 15 9 6
15 - 19 141 96 45 91 59 32 50 37 13
20 - 24 217 167 50 158 123 35 59 44 15
25 - 29 335 234 101 246 170 76 89 64 25
30 - 34 474 331 143 341 244 97 133 87 46
35 - 39 804 585 219 588 420 168 216 165 51
40 - 44 1323 916 407 944 648 296 379 268 111
45 - 49 2251 1524 727 1561 1037 524 690 487 203
50 - 54 3420 2392 1028 2263 1558 705 1157 834 323
55 - 59 5607 3898 1709 3782 2588 1194 1825 1310 515
60 - 64 8261 5622 2639 5611 3727 1884 2650 1895 755
65 - 69 11295 7373 3922 7404 4757 2647 3891 2616 1275
70 - 74 12460 7264 5196 7674 4437 3237 4786 2827 1959
75 - 79 15148 7557 7591 8868 4349 4519 6280 3208 3072
80 - 84 19635 8497 11138 11486 4814 6672 8149 3683 4466
85 + 25606 9309 16297 15760 5668 10092 9846 3641 6205
Благоевград 3 937 2 117 1 820 2 135 1 194 941 1 802 923 879
0 20 11 9 14 9 5 6 2 4
1  - 4 2 - 2 2 - 2 - - -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 4 3 1 2 2 - 2 1 1
15 - 19 8 6 2 3 3 - 5 3 2
20 - 24 9 8 1 5 5 - 4 3 1
25 - 29 8 4 4 4 2 2 4 2 2
30 - 34 19 11 8 12 7 5 7 4 3
35 - 39 21 14 7 13 9 4 8 5 3
40 - 44 57 43 14 34 24 10 23 19 4
45 - 49 85 62 23 54 40 14 31 22 9
50 - 54 149 114 35 81 64 17 68 50 18
55 - 59 211 158 53 127 94 33 84 64 20
60 - 64 322 230 92 210 156 54 112 74 38
65 - 69 373 254 119 222 148 74 151 106 45
70 - 74 443 250 193 237 133 104 206 117 89
75 - 79 567 274 293 279 144 135 288 130 158
80 - 84 771 351 420 393 178 215 378 173 205
85 + 867 324 543 442 176 266 425 148 277
Бургас 5 467 2 910 2 557 3 731 1 974 1 757 1 736 936 800
0 23 11 12 12 4 8 11 7 4
1  - 4 3 3 - 2 2 - 1 1 -
5  - 9 4 3 1 3 2 1 1 1 -
10 - 14 2 1 1 - - - 2 1 1
15 - 19 8 6 2 6 4 2 2 2 -
20 - 24 13 11 2 10 9 1 3 2 1
25 - 29 19 14 5 16 11 5 3 3 -
30 - 34 26 19 7 19 16 3 7 3 4
35 - 39 58 35 23 41 24 17 17 11 6
40 - 44 76 52 24 56 38 18 20 14 6
45 - 49 142 86 56 98 60 38 44 26 18
50 - 54 187 125 62 130 87 43 57 38 19
55 - 59 279 196 83 194 133 61 85 63 22
60 - 64 449 307 142 325 212 113 124 95 29
65 - 69 594 401 193 420 293 127 174 108 66
70 - 74 631 377 254 405 239 166 226 138 88
75 - 79 806 397 409 533 260 273 273 137 136
80 - 84 947 420 527 619 270 349 328 150 178
85 + 1200 446 754 842 310 532 358 136 222
Варна 6 113 3 240 2 873 4 591 2 429 2 162 1 522 811 711
0 22 10 12 15 6 9 7 4 3
1  - 4 9 5 4 8 5 3 1 - 1
5  - 9 5 3 2 5 3 2 - - -
10 - 14 4 3 1 4 3 1 - - -
15 - 19 14 12 2 12 10 2 2 2 -
20 - 24 12 10 2 8 7 1 4 3 1
25 - 29 22 17 5 19 15 4 3 2 1
30 - 34 35 30 5 34 29 5 1 1 -
35 - 39 48 40 8 37 31 6 11 9 2
40 - 44 74 57 17 57 43 14 17 14 3
45 - 49 144 97 47 118 77 41 26 20 6
50 - 54 217 153 64 166 116 50 51 37 14
55 - 59 328 223 105 244 169 75 84 54 30
60 - 64 480 333 147 370 256 114 110 77 33
65 - 69 619 398 221 479 304 175 140 94 46
70 - 74 728 420 308 548 322 226 180 98 82
75 - 79 832 439 393 604 310 294 228 129 99
80 - 84 1090 455 635 800 322 478 290 133 157
85 + 1430 535 895 1063 401 662 367 134 233
Велико Търново 4 092 2 163 1 929 2 174 1 167 1 007 1 918 996 922
0 19 13 6 15 10 5 4 3 1
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 3 2 1 3 2 1 - - -
15 - 19 6 4 2 4 3 1 2 1 1
20 - 24 9 7 2 9 7 2 - - -
25 - 29 15 7 8 11 6 5 4 1 3
30 - 34 17 10 7 10 8 2 7 2 5
35 - 39 29 25 4 21 17 4 8 8 -
40 - 44 41 27 14 29 20 9 12 7 5
45 - 49 82 53 29 53 33 20 29 20 9
50 - 54 115 86 29 66 47 19 49 39 10
55 - 59 201 141 60 136 93 43 65 48 17
60 - 64 307 213 94 189 131 58 118 82 36
65 - 69 419 272 147 243 157 86 176 115 61
70 - 74 553 340 213 294 176 118 259 164 95
75 - 79 589 280 309 274 131 143 315 149 166
80 - 84 754 350 404 352 157 195 402 193 209
85 + 932 332 600 464 168 296 468 164 304
Видин 2 081 1 043 1 038 869 440 429 1 212 603 609
0 5 2 3 3 2 1 2 - 2
1  - 4 2 1 1 2 1 1 - - -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 2 1 1 2 1 1 - - -
20 - 24 4 2 2 2 1 1 2 1 1
25 - 29 6 3 3 3 - 3 3 3 -
30 - 34 6 4 2 3 3 - 3 1 2
35 - 39 16 9 7 10 4 6 6 5 1
40 - 44 26 20 6 14 11 3 12 9 3
45 - 49 33 27 6 17 14 3 16 13 3
50 - 54 43 26 17 30 18 12 13 8 5
55 - 59 88 64 24 48 33 15 40 31 9
60 - 64 129 85 44 67 42 25 62 43 19
65 - 69 217 129 88 99 51 48 118 78 40
70 - 74 241 132 109 105 57 48 136 75 61
75 - 79 263 134 129 115 56 59 148 78 70
80 - 84 433 194 239 162 71 91 271 123 148
85 + 565 210 355 185 75 110 380 135 245
Враца 3 204 1 659 1 545 1 401 736 665 1 803 923 880
0 7 5 2 4 2 2 3 3 -
1  - 4 2 1 1 2 1 1 - - -
5  - 9 2 1 1 2 1 1 - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 4 4 - 4 4 - - - -
20 - 24 4 2 2 3 2 1 1 - 1
25 - 29 12 6 6 6 3 3 6 3 3
30 - 34 12 9 3 7 6 1 5 3 2
35 - 39 23 14 9 13 8 5 10 6 4
40 - 44 39 27 12 21 13 8 18 14 4
45 - 49 92 70 22 50 38 12 42 32 10
50 - 54 86 55 31 46 30 16 40 25 15
55 - 59 163 116 47 92 68 24 71 48 23
60 - 64 251 165 86 134 79 55 117 86 31
65 - 69 342 236 106 161 110 51 181 126 55
70 - 74 380 223 157 166 101 65 214 122 92
75 - 79 486 245 241 185 90 95 301 155 146
80 - 84 564 219 345 230 86 144 334 133 201
85 + 735 261 474 275 94 181 460 167 293
Габрово 2 169 1 106 1 063 1 459 737 722 710 369 341
0 4 2 2 4 2 2 - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 - 3 2 - 2 1 - 1
20 - 24 3 2 1 3 2 1 - - -
25 - 29 9 8 1 9 8 1 - - -
30 - 34 5 4 1 5 4 1 - - -
35 - 39 13 8 5 9 5 4 4 3 1
40 - 44 16 13 3 13 10 3 3 3 -
45 - 49 32 19 13 25 14 11 7 5 2
50 - 54 44 34 10 32 24 8 12 10 2
55 - 59 93 62 31 77 49 28 16 13 3
60 - 64 133 93 40 96 64 32 37 29 8
65 - 69 222 143 79 161 101 60 61 42 19
70 - 74 252 152 100 174 107 67 78 45 33
75 - 79 334 169 165 227 116 111 107 53 54
80 - 84 421 172 249 256 100 156 165 72 93
85 + 585 225 360 366 131 235 219 94 125
Добрич 2 784 1 526 1 258 1 601 900 701 1 183 626 557
0 6 5 1 2 1 1 4 4 -
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 5 3 2 3 2 1 2 1 1
15 - 19 7 5 2 6 4 2 1 1 -
20 - 24 6 6 - 3 3 - 3 3 -
25 - 29 6 5 1 5 4 1 1 1 -
30 - 34 17 10 7 10 7 3 7 3 4
35 - 39 18 13 5 12 8 4 6 5 1
40 - 44 39 23 16 25 15 10 14 8 6
45 - 49 64 48 16 42 32 10 22 16 6
50 - 54 103 70 33 66 42 24 37 28 9
55 - 59 166 123 43 116 88 28 50 35 15
60 - 64 228 168 60 141 103 38 87 65 22
65 - 69 359 226 133 206 132 74 153 94 59
70 - 74 362 206 156 210 130 80 152 76 76
75 - 79 420 211 209 224 111 113 196 100 96
80 - 84 451 209 242 249 123 126 202 86 116
85 + 526 195 331 281 95 186 245 100 145
Кърджали 1 902 1 041 861 663 364 299 1 239 677 562
0 8 6 2 4 3 1 4 3 1
1  - 4 2 2 - 2 2 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 2 1 1 1 - 2 1 1
20 - 24 1 1 - 1 1 - - - -
25 - 29 5 5 - 1 1 - 4 4 -
30 - 34 8 7 1 4 3 1 4 4 -
35 - 39 21 15 6 9 8 1 12 7 5
40 - 44 16 15 1 2 1 1 14 14 -
45 - 49 37 23 14 17 8 9 20 15 5
50 - 54 64 46 18 26 22 4 38 24 14
55 - 59 106 73 33 46 29 17 60 44 16
60 - 64 158 111 47 61 46 15 97 65 32
65 - 69 180 116 64 64 42 22 116 74 42
70 - 74 239 150 89 48 34 14 191 116 75
75 - 79 315 163 152 104 52 52 211 111 100
80 - 84 333 146 187 112 52 60 221 94 127
85 + 406 160 246 161 59 102 245 101 144
Кюстендил 2 485 1 321 1 164 1 393 734 659 1 092 587 505
0 11 4 7 9 3 6 2 1 1
1  - 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 2 1 1 - - - 2 1 1
20 - 24 3 2 1 2 1 1 1 1 -
25 - 29 7 5 2 5 3 2 2 2 -
30 - 34 9 6 3 4 3 1 5 3 2
35 - 39 8 5 3 6 3 3 2 2 -
40 - 44 27 20 7 15 11 4 12 9 3
45 - 49 58 42 16 40 26 14 18 16 2
50 - 54 80 54 26 46 31 15 34 23 11
55 - 59 124 87 37 73 50 23 51 37 14
60 - 64 180 119 61 115 72 43 65 47 18
65 - 69 269 186 83 172 111 61 97 75 22
70 - 74 294 171 123 179 101 78 115 70 45
75 - 79 344 187 157 185 104 81 159 83 76
80 - 84 442 216 226 229 98 131 213 118 95
85 + 624 215 409 311 116 195 313 99 214
Ловеч 2 510 1 315 1 195 1 255 677 578 1 255 638 617
0 9 6 3 6 3 3 3 3 -
1  - 4 3 3 - 2 2 - 1 1 -
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 3 3 - 1 1 - 2 2 -
15 - 19 4 3 1 3 3 - 1 - 1
20 - 24 3 3 - 1 1 - 2 2 -
25 - 29 2 1 1 1 - 1 1 1 -
30 - 34 13 4 9 8 2 6 5 2 3
35 - 39 8 6 2 6 4 2 2 2 -
40 - 44 22 13 9 12 9 3 10 4 6
45 - 49 38 28 10 21 13 8 17 15 2
50 - 54 85 66 19 52 41 11 33 25 8
55 - 59 105 75 30 64 44 20 41 31 10
60 - 64 190 143 47 102 77 25 88 66 22
65 - 69 235 157 78 129 85 44 106 72 34
70 - 74 275 172 103 150 94 56 125 78 47
75 - 79 366 186 180 194 98 96 172 88 84
80 - 84 498 217 281 221 99 122 277 118 159
85 + 649 227 422 280 99 181 369 128 241
Монтана 2 896 1 542 1 354 1 370 772 598 1 526 770 756
0 14 11 3 10 7 3 4 4 -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 2 - 2 2 - 2 - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 24 7 5 2 5 4 1 2 1 1
25 - 29 7 5 2 3 3 - 4 2 2
30 - 34 13 9 4 8 6 2 5 3 2
35 - 39 20 15 5 15 11 4 5 4 1
40 - 44 34 19 15 18 11 7 16 8 8
45 - 49 37 28 9 25 20 5 12 8 4
50 - 54 85 67 18 56 44 12 29 23 6
55 - 59 153 112 41 89 63 26 64 49 15
60 - 64 219 149 70 142 96 46 77 53 24
65 - 69 284 195 89 147 107 40 137 88 49
70 - 74 318 197 121 154 99 55 164 98 66
75 - 79 455 207 248 184 88 96 271 119 152
80 - 84 551 244 307 227 96 131 324 148 176
85 + 696 278 418 284 116 168 412 162 250
Пазарджик 3 932 2 049 1 883 2 222 1 163 1 059 1 710 886 824
0 22 15 7 11 6 5 11 9 2
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 4 1 3 4 1 3 - - -
10 - 14 3 2 1 2 2 - 1 - 1
15 - 19 3 2 1 2 1 1 1 1 -
20 - 24 7 5 2 4 4 - 3 1 2
25 - 29 20 14 6 10 6 4 10 8 2
30 - 34 15 12 3 10 8 2 5 4 1
35 - 39 26 19 7 17 13 4 9 6 3
40 - 44 40 27 13 28 21 7 12 6 6
45 - 49 82 57 25 52 39 13 30 18 12
50 - 54 143 92 51 77 48 29 66 44 22
55 - 59 214 156 58 125 86 39 89 70 19
60 - 64 284 206 78 188 133 55 96 73 23
65 - 69 416 271 145 239 153 86 177 118 59
70 - 74 460 275 185 266 164 102 194 111 83
75 - 79 591 297 294 314 159 155 277 138 139
80 - 84 765 303 462 397 159 238 368 144 224
85 + 836 295 541 476 160 316 360 135 225
Перник 2 395 1 269 1 126 1 552 823 729 843 446 397
0 5 2 3 4 2 2 1 - 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 5 2 3 3 1 2 2 1 1
20 - 24 5 4 1 5 4 1 - - -
25 - 29 8 5 3 8 5 3 - - -
30 - 34 11 7 4 8 5 3 3 2 1
35 - 39 14 12 2 12 10 2 2 2 -
40 - 44 28 22 6 23 17 6 5 5 -
45 - 49 38 27 11 29 20 9 9 7 2
50 - 54 87 68 19 61 44 17 26 24 2
55 - 59 133 102 31 97 76 21 36 26 10
60 - 64 170 117 53 132 91 41 38 26 12
65 - 69 258 164 94 188 113 75 70 51 19
70 - 74 252 147 105 155 94 61 97 53 44
75 - 79 320 162 158 181 85 96 139 77 62
80 - 84 474 206 268 297 120 177 177 86 91
85 + 585 220 365 347 134 213 238 86 152
Плевен 4 624 2 403 2 221 2 409 1 256 1 153 2 215 1 147 1 068
0 23 16 7 15 11 4 8 5 3
1  - 4 3 - 3 3 - 3 - - -
5  - 9 2 - 2 2 - 2 - - -
10 - 14 5 3 2 2 1 1 3 2 1
15 - 19 13 7 6 6 2 4 7 5 2
20 - 24 15 14 1 9 8 1 6 6 -
25 - 29 12 9 3 7 6 1 5 3 2
30 - 34 15 15 - 11 11 - 4 4 -
35 - 39 29 24 5 18 14 4 11 10 1
40 - 44 42 30 12 25 16 9 17 14 3
45 - 49 90 52 38 54 35 19 36 17 19
50 - 54 121 82 39 78 51 27 43 31 12
55 - 59 209 147 62 113 78 35 96 69 27
60 - 64 321 225 96 199 130 69 122 95 27
65 - 69 435 280 155 242 161 81 193 119 74
70 - 74 523 314 209 287 168 119 236 146 90
75 - 79 654 340 314 334 171 163 320 169 151
80 - 84 954 416 538 445 185 260 509 231 278
85 + 1158 429 729 559 208 351 599 221 378
Пловдив 9 824 5 060 4 764 6 535 3 365 3 170 3 289 1 695 1 594
0 39 24 15 26 17 9 13 7 6
1  - 4 9 5 4 6 4 2 3 1 2
5  - 9 7 5 2 3 1 2 4 4 -
10 - 14 5 2 3 5 2 3 - - -
15 - 19 7 6 1 3 2 1 4 4 -
20 - 24 26 20 6 21 16 5 5 4 1
25 - 29 32 24 8 24 18 6 8 6 2
30 - 34 43 31 12 30 19 11 13 12 1
35 - 39 66 52 14 53 39 14 13 13 -
40 - 44 117 85 32 91 66 25 26 19 7
45 - 49 183 111 72 133 76 57 50 35 15
50 - 54 314 223 91 223 158 65 91 65 26
55 - 59 568 407 161 396 284 112 172 123 49
60 - 64 737 491 246 525 349 176 212 142 70
65 - 69 973 635 338 694 455 239 279 180 99
70 - 74 1088 664 424 724 440 284 364 224 140
75 - 79 1312 628 684 823 393 430 489 235 254
80 - 84 1856 766 1090 1175 470 705 681 296 385
85 + 2442 881 1561 1580 556 1024 862 325 537
Разград 1 883 1 002 881 791 398 393 1 092 604 488
0 2 2 - 1 1 - 1 1 -
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 3 3 - 1 1 - 2 2 -
20 - 24 6 5 1 2 2 - 4 3 1
25 - 29 6 4 2 1 - 1 5 4 1
30 - 34 9 5 4 5 3 2 4 2 2
35 - 39 15 11 4 3 3 - 12 8 4
40 - 44 24 15 9 7 4 3 17 11 6
45 - 49 45 33 12 25 20 5 20 13 7
50 - 54 57 42 15 28 21 7 29 21 8
55 - 59 97 58 39 42 27 15 55 31 24
60 - 64 191 135 56 78 53 25 113 82 31
65 - 69 234 141 93 96 61 35 138 80 58
70 - 74 261 140 121 111 52 59 150 88 62
75 - 79 272 144 128 102 42 60 170 102 68
80 - 84 329 150 179 143 63 80 186 87 99
85 + 329 112 217 144 44 100 185 68 117
Русе 3 703 1 977 1 726 2 421 1 294 1 127 1 282 683 599
0 12 5 7 8 3 5 4 2 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 3 1 2 2 - 2 1 1 -
20 - 24 10 7 3 8 5 3 2 2 -
25 - 29 15 9 6 15 9 6 - - -
30 - 34 10 9 1 9 8 1 1 1 -
35 - 39 21 17 4 13 11 2 8 6 2
40 - 44 38 23 15 28 16 12 10 7 3
45 - 49 68 46 22 43 28 15 25 18 7
50 - 54 124 93 31 79 60 19 45 33 12
55 - 59 171 121 50 123 88 35 48 33 15
60 - 64 278 186 92 197 135 62 81 51 30
65 - 69 375 240 135 266 175 91 109 65 44
70 - 74 480 274 206 309 168 141 171 106 65
75 - 79 577 304 273 355 185 170 222 119 103
80 - 84 710 340 370 443 208 235 267 132 135
85 + 808 299 509 520 192 328 288 107 181
Силистра 1 804 1 042 762 778 449 329 1 026 593 433
0 6 5 1 2 2 - 4 3 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 - 2 1 - 1 1 - 1
15 - 19 3 2 1 1 - 1 2 2 -
20 - 24 3 3 - - - - 3 3 -
25 - 29 3 2 1 2 2 - 1 - 1
30 - 34 7 1 6 2 - 2 5 1 4
35 - 39 17 13 4 6 4 2 11 9 2
40 - 44 20 14 6 8 7 1 12 7 5
45 - 49 46 33 13 20 14 6 26 19 7
50 - 54 52 41 11 22 16 6 30 25 5
55 - 59 94 66 28 42 32 10 52 34 18
60 - 64 140 105 35 65 47 18 75 58 17
65 - 69 211 151 60 86 60 26 125 91 34
70 - 74 263 164 99 102 66 36 161 98 63
75 - 79 275 151 124 113 65 48 162 86 76
80 - 84 331 167 164 151 75 76 180 92 88
85 + 331 124 207 155 59 96 176 65 111
Сливен 2 772 1 475 1 297 1 618 858 760 1 154 617 537
0 20 14 6 9 7 2 11 7 4
1  - 4 9 3 6 5 1 4 4 2 2
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 4 2 2 3 1 2 1 1 -
20 - 24 6 4 2 5 3 2 1 1 -
25 - 29 10 8 2 4 4 - 6 4 2
30 - 34 14 9 5 7 4 3 7 5 2
35 - 39 26 21 5 14 10 4 12 11 1
40 - 44 40 26 14 31 21 10 9 5 4
45 - 49 57 45 12 38 30 8 19 15 4
50 - 54 99 69 30 61 43 18 38 26 12
55 - 59 159 103 56 100 72 28 59 31 28
60 - 64 230 162 68 154 101 53 76 61 15
65 - 69 310 206 104 182 120 62 128 86 42
70 - 74 293 169 124 187 103 84 106 66 40
75 - 79 397 200 197 223 109 114 174 91 83
80 - 84 513 228 285 290 121 169 223 107 116
85 + 582 204 378 303 107 196 279 97 182
Смолян 1 655 860 795 780 401 379 875 459 416
0 5 5 - 3 3 - 2 2 -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 2 2 - - - - 2 2 -
20 - 24 2 - 2 1 - 1 1 - 1
25 - 29 5 4 1 3 3 - 2 1 1
30 - 34 6 4 2 4 3 1 2 1 1
35 - 39 14 10 4 10 6 4 4 4 -
40 - 44 17 11 6 9 5 4 8 6 2
45 - 49 23 17 6 12 8 4 11 9 2
50 - 54 56 35 21 33 23 10 23 12 11
55 - 59 89 68 21 38 23 15 51 45 6
60 - 64 120 88 32 70 53 17 50 35 15
65 - 69 192 133 59 116 76 40 76 57 19
70 - 74 184 90 94 82 38 44 102 52 50
75 - 79 267 128 139 115 53 62 152 75 77
80 - 84 294 126 168 117 50 67 177 76 101
85 + 379 139 240 167 57 110 212 82 130
София (столица) 15 523 7 620 7 903 14 707 7 158 7 549 816 462 354
0 34 22 12 33 22 11 1 - 1
1  - 4 7 3 4 7 3 4 - - -
5  - 9 5 - 5 4 - 4 1 - 1
10 - 14 5 5 - 4 4 - 1 1 -
15 - 19 8 7 1 8 7 1 - - -
20 - 24 29 23 6 29 23 6 - - -
25 - 29 57 34 23 56 34 22 1 - 1
30 - 34 91 63 28 83 56 27 8 7 1
35 - 39 155 112 43 151 110 41 4 2 2
40 - 44 255 171 84 243 163 80 12 8 4
45 - 49 341 230 111 319 213 106 22 17 5
50 - 54 469 293 176 443 273 170 26 20 6
55 - 59 774 496 278 730 461 269 44 35 9
60 - 64 1216 757 459 1152 713 439 64 44 20
65 - 69 1698 1015 683 1606 948 658 92 67 25
70 - 74 1686 935 751 1589 877 712 97 58 39
75 - 79 1880 918 962 1759 855 904 121 63 58
80 - 84 2475 1022 1453 2322 948 1374 153 74 79
85 + 4338 1514 2824 4169 1448 2721 169 66 103
София 4 270 2 217 2 053 2 141 1 102 1 039 2 129 1 115 1 014
0 18 10 8 13 8 5 5 2 3
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 4 3 1 2 1 1 2 2 -
20 - 24 2 1 1 2 1 1 - - -
25 - 29 14 14 - 10 10 - 4 4 -
30 - 34 18 13 5 14 9 5 4 4 -
35 - 39 29 24 5 22 17 5 7 7 -
40 - 44 56 40 16 31 23 8 25 17 8
45 - 49 90 61 29 39 27 12 51 34 17
50 - 54 146 106 40 72 54 18 74 52 22
55 - 59 256 173 83 160 103 57 96 70 26
60 - 64 298 197 101 167 107 60 131 90 41
65 - 69 446 309 137 241 156 85 205 153 52
70 - 74 484 277 207 243 138 105 241 139 102
75 - 79 601 301 300 302 137 165 299 164 135
80 - 84 790 351 439 381 156 225 409 195 214
85 + 1013 333 680 437 151 286 576 182 394
Стара Загора 5 203 2 747 2 456 3 005 1 549 1 456 2 198 1 198 1 000
0 37 22 15 26 14 12 11 8 3
1  - 4 7 3 4 3 2 1 4 1 3
5  - 9 6 6 - 5 5 - 1 1 -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 6 4 2 3 1 2 3 3 -
20 - 24 12 9 3 9 6 3 3 3 -
25 - 29 17 12 5 10 6 4 7 6 1
30 - 34 19 13 6 12 8 4 7 5 2
35 - 39 32 16 16 21 10 11 11 6 5
40 - 44 71 52 19 56 41 15 15 11 4
45 - 49 105 66 39 79 46 33 26 20 6
50 - 54 169 120 49 109 73 36 60 47 13
55 - 59 300 191 109 209 133 76 91 58 33
60 - 64 419 286 133 246 159 87 173 127 46
65 - 69 534 375 159 313 215 98 221 160 61
70 - 74 585 342 243 338 197 141 247 145 102
75 - 79 757 379 378 423 195 228 334 184 150
80 - 84 940 389 551 498 197 301 442 192 250
85 + 1186 461 725 645 241 404 541 220 321
Търговище 1 850 947 903 776 401 375 1 074 546 528
0 7 5 2 2 1 1 5 4 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 5 1 4 1 - 1 4 1 3
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 1 2 2 1 1 1 - 1
20 - 24 7 2 5 4 2 2 3 - 3
25 - 29 6 4 2 5 3 2 1 1 -
30 - 34 5 4 1 2 1 1 3 3 -
35 - 39 12 8 4 8 7 1 4 1 3
40 - 44 22 14 8 13 9 4 9 5 4
45 - 49 43 30 13 24 16 8 19 14 5
50 - 54 59 40 19 25 19 6 34 21 13
55 - 59 89 65 24 41 29 12 48 36 12
60 - 64 152 94 58 63 35 28 89 59 30
65 - 69 222 142 80 95 60 35 127 82 45
70 - 74 218 129 89 94 54 40 124 75 49
75 - 79 288 128 160 99 45 54 189 83 106
80 - 84 323 138 185 138 62 76 185 76 109
85 + 389 142 247 160 57 103 229 85 144
Хасково 3 849 2 035 1 814 2 260 1 165 1 095 1 589 870 719
0 20 14 6 16 12 4 4 2 2
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 3 1 2 1 - 1 2 1 1
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 7 4 3 5 4 1 2 - 2
20 - 24 9 9 - 5 5 - 4 4 -
25 - 29 4 4 - 3 3 - 1 1 -
30 - 34 15 11 4 9 7 2 6 4 2
35 - 39 29 23 6 19 15 4 10 8 2
40 - 44 36 22 14 28 14 14 8 8 -
45 - 49 84 55 29 60 39 21 24 16 8
50 - 54 111 74 37 70 45 25 41 29 12
55 - 59 193 138 55 115 78 37 78 60 18
60 - 64 298 209 89 191 130 61 107 79 28
65 - 69 383 270 113 261 178 83 122 92 30
70 - 74 398 235 163 227 117 110 171 118 53
75 - 79 514 265 249 281 139 142 233 126 107
80 - 84 768 343 425 401 182 219 367 161 206
85 + 975 357 618 567 197 370 408 160 248
Шумен 2 548 1 305 1 243 1 424 730 694 1 124 575 549
0 10 3 7 5 2 3 5 1 4
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 7 4 3 6 3 3 1 1 -
20 - 24 2 - 2 1 - 1 1 - 1
25 - 29 2 2 - 1 1 - 1 1 -
30 - 34 9 6 3 6 4 2 3 2 1
35 - 39 21 15 6 15 11 4 6 4 2
40 - 44 37 25 12 17 11 6 20 14 6
45 - 49 61 37 24 39 23 16 22 14 8
50 - 54 77 59 18 40 30 10 37 29 8
55 - 59 142 111 31 88 69 19 54 42 12
60 - 64 203 129 74 124 79 45 79 50 29
65 - 69 284 181 103 147 97 50 137 84 53
70 - 74 351 193 158 175 100 75 176 93 83
75 - 79 343 157 186 181 85 96 162 72 90
80 - 84 462 201 261 262 105 157 200 96 104
85 + 535 182 353 316 110 206 219 72 147
Ямбол 2 105 1 131 974 1 131 607 524 974 524 450
0 15 8 7 13 8 5 2 - 2
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 2 1 1 1 1 - 1 - 1
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 2 2 - 1 1 - 1 1 -
20 - 24 2 2 - 1 1 - 1 1 -
25 - 29 6 5 1 4 4 - 2 1 1
30 - 34 7 5 2 5 4 1 2 1 1
35 - 39 15 9 6 14 8 6 1 1 -
40 - 44 13 10 3 10 8 2 3 2 1
45 - 49 51 41 10 35 28 7 16 13 3
50 - 54 78 59 19 45 34 11 33 25 8
55 - 59 102 66 36 57 36 21 45 30 15
60 - 64 158 119 39 108 78 30 50 41 9
65 - 69 211 147 64 129 88 41 82 59 23
70 - 74 218 126 92 115 68 47 103 58 45
75 - 79 323 163 160 155 71 84 168 92 76
80 - 84 396 158 238 176 61 115 220 97 123
85 + 505 209 296 261 107 154 244 102 142
12.04.2017


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

dpopcheva@nsi.bg

igavazki@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2017 г.
Дата на публикуване12 април 2017 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2016 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2016 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2016 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2016 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат, въз основа на джентълменско споразумение.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

dpopcheva@nsi.bg

igavazki@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2016 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2016 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2016 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2016 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2017 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • Статистически справочник 2017
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2017 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2013 - 2016 година.

 • България 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2017. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 84-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2011 - 2015 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Здравеопазване 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2016 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2015.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2015 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници