Умирания по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_2.2._mortality_DR.xls

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2017 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 109 791 56 781 53 010 68 418 35 146 33 272 41 373 21 635 19 738
0 408 227 181 257 133 124 151 94 57
1  - 4 91 54 37 63 40 23 28 14 14
5  - 9 46 36 10 30 23 7 16 13 3
10 - 14 56 36 20 41 25 16 15 11 4
15 - 19 140 100 40 99 68 31 41 32 9
20 - 24 191 134 57 133 88 45 58 46 12
25 - 29 320 232 88 221 154 67 99 78 21
30 - 34 447 320 127 337 236 101 110 84 26
35 - 39 729 505 224 528 367 161 201 138 63
40 - 44 1395 941 454 985 654 331 410 287 123
45 - 49 2223 1540 683 1496 1004 492 727 536 191
50 - 54 3395 2384 1011 2274 1576 698 1121 808 313
55 - 59 5430 3725 1705 3664 2451 1213 1766 1274 492
60 - 64 8074 5462 2612 5372 3556 1816 2702 1906 796
65 - 69 11496 7458 4038 7471 4753 2718 4025 2705 1320
70 - 74 13195 7641 5554 8162 4684 3478 5033 2957 2076
75 - 79 15154 7608 7546 8961 4436 4525 6193 3172 3021
80 - 84 20017 8566 11451 11740 4923 6817 8277 3643 4634
85 + 26984 9812 17172 16584 5975 10609 10400 3837 6563
Благоевград 4 101 2 197 1 904 2 231 1 217 1 014 1 870 980 890
0 10 6 4 7 4 3 3 2 1
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 4 2 2 3 1 2 1 1 -
20 - 24 11 9 2 6 4 2 5 5 -
25 - 29 9 7 2 6 4 2 3 3 -
30 - 34 22 17 5 16 13 3 6 4 2
35 - 39 23 17 6 15 11 4 8 6 2
40 - 44 54 44 10 40 32 8 14 12 2
45 - 49 97 74 23 57 43 14 40 31 9
50 - 54 157 108 49 92 61 31 65 47 18
55 - 59 240 178 62 137 102 35 103 76 27
60 - 64 292 214 78 180 128 52 112 86 26
65 - 69 407 281 126 225 151 74 182 130 52
70 - 74 497 299 198 281 177 104 216 122 94
75 - 79 600 298 302 291 159 132 309 139 170
80 - 84 733 294 439 376 151 225 357 143 214
85 + 942 347 595 497 175 322 445 172 273
Бургас 5 688 2 992 2 696 3 826 1 974 1 852 1 862 1 018 844
0 24 13 11 16 8 8 8 5 3
1  - 4 7 4 3 5 2 3 2 2 -
5  - 9 6 5 1 3 2 1 3 3 -
10 - 14 5 2 3 4 1 3 1 1 -
15 - 19 7 5 2 5 3 2 2 2 -
20 - 24 11 7 4 7 5 2 4 2 2
25 - 29 22 14 8 13 7 6 9 7 2
30 - 34 23 15 8 21 14 7 2 1 1
35 - 39 33 23 10 24 16 8 9 7 2
40 - 44 80 53 27 56 33 23 24 20 4
45 - 49 136 93 43 88 57 31 48 36 12
50 - 54 200 149 51 133 97 36 67 52 15
55 - 59 294 208 86 213 152 61 81 56 25
60 - 64 428 289 139 311 202 109 117 87 30
65 - 69 634 417 217 439 284 155 195 133 62
70 - 74 717 436 281 484 290 194 233 146 87
75 - 79 747 371 376 477 235 242 270 136 134
80 - 84 987 423 564 639 261 378 348 162 186
85 + 1327 465 862 888 305 583 439 160 279
Варна 6 095 3 209 2 886 4 500 2 335 2 165 1 595 874 721
0 25 10 15 22 8 14 3 2 1
1  - 4 5 2 3 4 2 2 1 - 1
5  - 9 4 3 1 4 3 1 - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 4 3 1 3 2 1 1 1 -
20 - 24 15 9 6 7 4 3 8 5 3
25 - 29 20 15 5 14 9 5 6 6 -
30 - 34 30 21 9 29 20 9 1 1 -
35 - 39 53 37 16 44 31 13 9 6 3
40 - 44 92 59 33 73 47 26 19 12 7
45 - 49 125 81 44 95 58 37 30 23 7
50 - 54 183 131 52 133 95 38 50 36 14
55 - 59 315 221 94 234 158 76 81 63 18
60 - 64 464 307 157 335 220 115 129 87 42
65 - 69 612 391 221 456 280 176 156 111 45
70 - 74 736 447 289 541 327 214 195 120 75
75 - 79 854 435 419 623 310 313 231 125 106
80 - 84 1094 463 631 797 339 458 297 124 173
85 + 1463 573 890 1085 421 664 378 152 226
Велико Търново 4 273 2 228 2 045 2 248 1 189 1 059 2 025 1 039 986
0 14 6 8 9 5 4 5 1 4
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 6 6 - 2 2 - 4 4 -
20 - 24 7 5 2 4 2 2 3 3 -
25 - 29 10 8 2 8 6 2 2 2 -
30 - 34 8 4 4 6 3 3 2 1 1
35 - 39 24 16 8 15 9 6 9 7 2
40 - 44 49 32 17 36 21 15 13 11 2
45 - 49 65 43 22 35 19 16 30 24 6
50 - 54 118 88 30 73 55 18 45 33 12
55 - 59 211 141 70 134 87 47 77 54 23
60 - 64 324 224 100 198 131 67 126 93 33
65 - 69 424 271 153 242 149 93 182 122 60
70 - 74 555 333 222 288 176 112 267 157 110
75 - 79 582 309 273 282 151 131 300 158 142
80 - 84 866 364 502 395 176 219 471 188 283
85 + 1 007 376 631 519 196 323 488 180 308
Видин 1 999 1 018 981 845 444 401 1 154 574 580
0 1 1 - - - - 1 1 -
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 4 2 2 2 - 2 2 2 -
25 - 29 7 4 3 4 2 2 3 2 1
30 - 34 3 2 1 1 - 1 2 2 -
35 - 39 7 4 3 6 4 2 1 - 1
40 - 44 26 17 9 11 5 6 15 12 3
45 - 49 35 23 12 20 13 7 15 10 5
50 - 54 50 42 8 27 24 3 23 18 5
55 - 59 65 43 22 39 26 13 26 17 9
60 - 64 129 80 49 72 40 32 57 40 17
65 - 69 198 131 67 89 60 29 109 71 38
70 - 74 270 150 120 132 67 65 138 83 55
75 - 79 271 151 120 111 66 45 160 85 75
80 - 84 407 165 242 161 70 91 246 95 151
85 + 522 200 322 167 65 102 355 135 220
Враца 3 359 1 704 1 655 1 436 722 714 1 923 982 941
0 13 6 7 6 3 3 7 3 4
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 6 5 1 4 4 - 2 1 1
20 - 24 4 3 1 2 1 1 2 2 -
25 - 29 11 8 3 6 4 2 5 4 1
30 - 34 16 11 5 11 7 4 5 4 1
35 - 39 25 21 4 13 12 1 12 9 3
40 - 44 42 28 14 18 12 6 24 16 8
45 - 49 74 51 23 30 19 11 44 32 12
50 - 54 100 71 29 56 39 17 44 32 12
55 - 59 174 121 53 82 55 27 92 66 26
60 - 64 210 126 84 101 59 42 109 67 42
65 - 69 367 238 129 173 109 64 194 129 65
70 - 74 421 241 180 176 99 77 245 142 103
75 - 79 443 220 223 192 86 106 251 134 117
80 - 84 630 257 373 236 90 146 394 167 227
85 + 821 295 526 330 123 207 491 172 319
Габрово 2 327 1 142 1 185 1 570 773 797 757 369 388
0 6 2 4 4 2 2 2 - 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 2 - 2 2 - 2 - - -
20 - 24 - - - - - - - - -
25 - 29 9 5 4 6 3 3 3 2 1
30 - 34 4 2 2 4 2 2 - - -
35 - 39 9 6 3 8 5 3 1 1 -
40 - 44 29 16 13 28 16 12 1 - 1
45 - 49 38 25 13 29 20 9 9 5 4
50 - 54 54 39 15 42 31 11 12 8 4
55 - 59 84 58 26 65 42 23 19 16 3
60 - 64 145 103 42 114 79 35 31 24 7
65 - 69 246 157 89 177 115 62 69 42 27
70 - 74 274 158 116 184 106 78 90 52 38
75 - 79 319 151 168 223 106 117 96 45 51
80 - 84 470 190 280 300 118 182 170 72 98
85 + 635 227 408 381 125 256 254 102 152
Добрич 2 957 1 603 1 354 1 718 921 797 1 239 682 557
0 18 11 7 9 3 6 9 8 1
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 3 3 - 2 2 - 1 1 -
20 - 24 10 8 2 6 4 2 4 4 -
25 - 29 9 7 2 3 3 - 6 4 2
30 - 34 15 10 5 11 8 3 4 2 2
35 - 39 25 15 10 13 7 6 12 8 4
40 - 44 37 20 17 23 13 10 14 7 7
45 - 49 76 55 21 45 31 14 31 24 7
50 - 54 107 76 31 67 47 20 40 29 11
55 - 59 170 121 49 106 77 29 64 44 20
60 - 64 253 177 76 157 107 50 96 70 26
65 - 69 349 243 106 212 144 68 137 99 38
70 - 74 386 219 167 221 120 101 165 99 66
75 - 79 423 200 223 228 104 124 195 96 99
80 - 84 508 221 287 287 126 161 221 95 126
85 + 566 216 350 327 124 203 239 92 147
Кърджали 1 959 1 011 948 740 367 373 1 219 644 575
0 8 4 4 5 2 3 3 2 1
1  - 4 3 1 2 1 - 1 2 1 1
5  - 9 2 - 2 1 - 1 1 - 1
10 - 14 2 2 - 1 1 - 1 1 -
15 - 19 3 2 1 1 - 1 2 2 -
20 - 24 4 2 2 1 - 1 3 2 1
25 - 29 3 2 1 3 2 1 - - -
30 - 34 12 9 3 6 5 1 6 4 2
35 - 39 11 5 6 5 1 4 6 4 2
40 - 44 16 11 5 5 4 1 11 7 4
45 - 49 36 26 10 16 10 6 20 16 4
50 - 54 58 43 15 22 14 8 36 29 7
55 - 59 92 70 22 37 27 10 55 43 12
60 - 64 148 102 46 64 42 22 84 60 24
65 - 69 179 111 68 73 49 24 106 62 44
70 - 74 245 142 103 89 47 42 156 95 61
75 - 79 326 158 168 93 36 57 233 122 111
80 - 84 364 160 204 138 59 79 226 101 125
85 + 447 161 286 179 68 111 268 93 175
Кюстендил 2 533 1 331 1 202 1 488 797 691 1 045 534 511
0 8 4 4 6 3 3 2 1 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 4 3 1 3 2 1 1 1 -
20 - 24 2 2 - 2 2 - - - -
25 - 29 4 3 1 2 2 - 2 1 1
30 - 34 8 6 2 5 3 2 3 3 -
35 - 39 17 14 3 12 12 - 5 2 3
40 - 44 26 17 9 19 14 5 7 3 4
45 - 49 42 28 14 29 19 10 13 9 4
50 - 54 74 56 18 55 40 15 19 16 3
55 - 59 119 85 34 84 55 29 35 30 5
60 - 64 197 148 49 127 94 33 70 54 16
65 - 69 273 192 81 168 112 56 105 80 25
70 - 74 304 188 116 175 107 68 129 81 48
75 - 79 348 168 180 199 94 105 149 74 75
80 - 84 462 197 265 254 112 142 208 85 123
85 + 644 220 424 347 126 221 297 94 203
Ловеч 2 699 1 408 1 291 1 358 725 633 1 341 683 658
0 8 5 3 3 2 1 5 3 2
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 4 3 1 2 1 1 2 2 -
20 - 24 7 5 2 3 2 1 4 3 1
25 - 29 5 2 3 4 2 2 1 - 1
30 - 34 9 7 2 7 5 2 2 2 -
35 - 39 15 10 5 10 7 3 5 3 2
40 - 44 25 19 6 13 11 2 12 8 4
45 - 49 56 41 15 31 22 9 25 19 6
50 - 54 67 46 21 38 26 12 29 20 9
55 - 59 119 77 42 67 43 24 52 34 18
60 - 64 172 122 50 104 71 33 68 51 17
65 - 69 247 178 69 142 103 39 105 75 30
70 - 74 349 203 146 193 118 75 156 85 71
75 - 79 390 192 198 191 86 105 199 106 93
80 - 84 528 235 293 238 110 128 290 125 165
85 + 696 261 435 312 116 196 384 145 239
Монтана 2 812 1 448 1 364 1 304 679 625 1 508 769 739
0 10 7 3 4 3 1 6 4 2
1  - 4 3 1 2 1 1 - 2 - 2
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 7 6 1 3 3 - 4 3 1
20 - 24 3 2 1 3 2 1 - - -
25 - 29 8 5 3 3 - 3 5 5 -
30 - 34 10 9 1 4 4 - 6 5 1
35 - 39 12 8 4 8 4 4 4 4 -
40 - 44 24 16 8 12 7 5 12 9 3
45 - 49 44 29 15 26 17 9 18 12 6
50 - 54 80 48 32 51 32 19 29 16 13
55 - 59 117 80 37 68 45 23 49 35 14
60 - 64 187 129 58 103 76 27 84 53 31
65 - 69 294 198 96 154 95 59 140 103 37
70 - 74 343 207 136 160 94 66 183 113 70
75 - 79 409 185 224 185 84 101 224 101 123
80 - 84 575 258 317 224 97 127 351 161 190
85 + 685 259 426 294 114 180 391 145 246
Пазарджик 4 151 2 095 2 056 2 378 1 207 1 171 1 773 888 885
0 26 14 12 17 8 9 9 6 3
1  - 4 3 2 1 2 2 - 1 - 1
5  - 9 2 - 2 1 - 1 1 - 1
10 - 14 7 3 4 5 2 3 2 1 1
15 - 19 4 3 1 4 3 1 - - -
20 - 24 10 6 4 9 5 4 1 1 -
25 - 29 16 14 2 10 9 1 6 5 1
30 - 34 17 14 3 9 9 - 8 5 3
35 - 39 19 10 9 13 8 5 6 2 4
40 - 44 40 28 12 20 14 6 20 14 6
45 - 49 84 49 35 48 25 23 36 24 12
50 - 54 129 98 31 79 59 20 50 39 11
55 - 59 240 165 75 140 95 45 100 70 30
60 - 64 322 217 105 203 135 68 119 82 37
65 - 69 401 262 139 235 151 84 166 111 55
70 - 74 467 265 202 256 149 107 211 116 95
75 - 79 607 306 301 347 186 161 260 120 140
80 - 84 804 332 472 452 177 275 352 155 197
85 + 953 307 646 528 170 358 425 137 288
Перник 2 445 1 285 1 160 1 648 853 795 797 432 365
0 5 4 1 3 2 1 2 2 -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 1 1 1 1 - 1 - 1
15 - 19 4 2 2 4 2 2 - - -
20 - 24 1 1 - 1 1 - - - -
25 - 29 2 2 - - - - 2 2 -
30 - 34 10 7 3 8 6 2 2 1 1
35 - 39 12 10 2 9 7 2 3 3 -
40 - 44 41 28 13 32 22 10 9 6 3
45 - 49 48 34 14 42 30 12 6 4 2
50 - 54 70 54 16 53 40 13 17 14 3
55 - 59 123 91 32 96 69 27 27 22 5
60 - 64 182 122 60 139 92 47 43 30 13
65 - 69 251 154 97 168 104 64 83 50 33
70 - 74 274 159 115 191 104 87 83 55 28
75 - 79 358 180 178 223 112 111 135 68 67
80 - 84 418 182 236 274 111 163 144 71 73
85 + 644 254 390 404 150 254 240 104 136
Плевен 4 626 2 333 2 293 2 498 1 281 1 217 2 128 1 052 1 076
0 17 10 7 12 7 5 5 3 2
1  - 4 7 6 1 5 4 1 2 2 -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 3 1 2 2 1 1 1 - 1
15 - 19 7 6 1 4 4 - 3 2 1
20 - 24 8 6 2 7 5 2 1 1 -
25 - 29 5 2 3 3 1 2 2 1 1
30 - 34 17 11 6 11 6 5 6 5 1
35 - 39 23 14 9 15 11 4 8 3 5
40 - 44 35 23 12 24 16 8 11 7 4
45 - 49 73 53 20 44 31 13 29 22 7
50 - 54 91 55 36 53 33 20 38 22 16
55 - 59 210 157 53 125 96 29 85 61 24
60 - 64 302 196 106 173 119 54 129 77 52
65 - 69 512 324 188 293 190 103 219 134 85
70 - 74 558 319 239 319 183 136 239 136 103
75 - 79 672 323 349 341 159 182 331 164 167
80 - 84 902 407 495 472 198 274 430 209 221
85 + 1 183 419 764 594 216 378 589 203 386
Пловдив 9 885 5 104 4 781 6 445 3 303 3 142 3 440 1 801 1 639
0 42 21 21 27 12 15 15 9 6
1  - 4 11 8 3 7 5 2 4 3 1
5  - 9 4 4 - 4 4 - - - -
10 - 14 5 4 1 4 4 - 1 - 1
15 - 19 12 8 4 9 6 3 3 2 1
20 - 24 11 8 3 6 4 2 5 4 1
25 - 29 38 24 14 30 18 12 8 6 2
30 - 34 42 34 8 31 25 6 11 9 2
35 - 39 68 45 23 52 33 19 16 12 4
40 - 44 127 87 40 89 61 28 38 26 12
45 - 49 172 133 39 120 89 31 52 44 8
50 - 54 299 206 93 216 149 67 83 57 26
55 - 59 469 308 161 333 213 120 136 95 41
60 - 64 707 481 226 473 309 164 234 172 62
65 - 69 1 013 670 343 711 469 242 302 201 101
70 - 74 1 086 648 438 709 407 302 377 241 136
75 - 79 1 382 699 683 878 434 444 504 265 239
80 - 84 1 820 782 1 038 1 125 469 656 695 313 382
85 + 2 577 934 1 643 1 621 592 1 029 956 342 614
Разград 1 950 1 035 915 866 462 404 1 084 573 511
0 4 3 1 2 1 1 2 2 -
1  - 4 2 2 - 1 1 - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 1 1 - - - - 1 1 -
20 - 24 5 1 4 - - - 5 1 4
25 - 29 4 3 1 2 2 - 2 1 1
30 - 34 6 4 2 2 1 1 4 3 1
35 - 39 12 9 3 7 5 2 5 4 1
40 - 44 24 16 8 9 7 2 15 9 6
45 - 49 49 36 13 19 11 8 30 25 5
50 - 54 81 54 27 47 27 20 34 27 7
55 - 59 115 78 37 51 36 15 64 42 22
60 - 64 194 133 61 83 54 29 111 79 32
65 - 69 216 138 78 102 69 33 114 69 45
70 - 74 261 138 123 109 61 48 152 77 75
75 - 79 308 146 162 132 59 73 176 87 89
80 - 84 327 147 180 143 64 79 184 83 101
85 + 340 125 215 157 64 93 183 61 122
Русе 3 675 1 884 1 791 2 425 1 253 1 172 1 250 631 619
0 16 11 5 8 5 3 8 6 2
1  - 4 5 4 1 3 3 - 2 1 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 2 1 3 2 1 - - -
20 - 24 3 2 1 3 2 1 - - -
25 - 29 6 6 - 5 5 - 1 1 -
30 - 34 18 13 5 15 10 5 3 3 -
35 - 39 17 12 5 10 7 3 7 5 2
40 - 44 40 32 8 24 18 6 16 14 2
45 - 49 74 44 30 56 34 22 18 10 8
50 - 54 118 78 40 84 53 31 34 25 9
55 - 59 180 127 53 125 86 39 55 41 14
60 - 64 267 192 75 197 136 61 70 56 14
65 - 69 369 239 130 264 178 86 105 61 44
70 - 74 470 256 214 281 149 132 189 107 82
75 - 79 509 261 248 342 175 167 167 86 81
80 - 84 671 269 402 425 171 254 246 98 148
85 + 909 336 573 580 219 361 329 117 212
Силистра 1 905 1 057 848 835 447 388 1 070 610 460
0 7 6 1 4 4 - 3 2 1
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 1 1 - 1 1 -
15 - 19 1 - 1 - - - 1 - 1
20 - 24 4 3 1 2 1 1 2 2 -
25 - 29 5 3 2 2 1 1 3 2 1
30 - 34 2 1 1 1 - 1 1 1 -
35 - 39 10 5 5 5 3 2 5 2 3
40 - 44 29 20 9 11 7 4 18 13 5
45 - 49 50 40 10 22 19 3 28 21 7
50 - 54 68 50 18 33 25 8 35 25 10
55 - 59 107 78 29 55 39 16 52 39 13
60 - 64 146 101 45 63 45 18 83 56 27
65 - 69 221 146 75 99 66 33 122 80 42
70 - 74 296 171 125 123 67 56 173 104 69
75 - 79 284 152 132 112 57 55 172 95 77
80 - 84 358 142 216 169 59 110 189 83 106
85 + 314 136 178 133 53 80 181 83 98
Сливен 2 890 1 534 1 356 1 682 898 784 1 208 636 572
0 30 22 8 15 10 5 15 12 3
1  - 4 3 1 2 2 1 1 1 - 1
5  - 9 2 2 - - - - 2 2 -
10 - 14 3 2 1 2 1 1 1 1 -
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 8 6 2 6 4 2 2 2 -
25 - 29 14 9 5 7 4 3 7 5 2
30 - 34 18 16 2 12 11 1 6 5 1
35 - 39 28 20 8 12 8 4 16 12 4
40 - 44 56 41 15 42 29 13 14 12 2
45 - 49 72 54 18 45 34 11 27 20 7
50 - 54 99 60 39 59 34 25 40 26 14
55 - 59 159 101 58 95 61 34 64 40 24
60 - 64 270 173 97 169 102 67 101 71 30
65 - 69 303 205 98 185 122 63 118 83 35
70 - 74 287 164 123 171 97 74 116 67 49
75 - 79 381 193 188 221 112 109 160 81 79
80 - 84 543 238 305 290 140 150 253 98 155
85 + 612 225 387 347 126 221 265 99 166
Смолян 1 771 950 821 806 440 366 965 510 455
0 4 3 1 2 1 1 2 2 -
1  - 4 2 1 1 1 1 - 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 1 - 1 - - - 1 - 1
20 - 24 1 1 - - - - 1 1 -
25 - 29 2 2 - 1 1 - 1 1 -
30 - 34 6 3 3 3 2 1 3 1 2
35 - 39 9 8 1 5 4 1 4 4 -
40 - 44 16 11 5 8 6 2 8 5 3
45 - 49 25 18 7 11 7 4 14 11 3
50 - 54 55 37 18 25 17 8 30 20 10
55 - 59 106 84 22 65 50 15 41 34 7
60 - 64 141 102 39 85 64 21 56 38 18
65 - 69 188 125 63 91 62 29 97 63 34
70 - 74 214 126 88 95 57 38 119 69 50
75 - 79 268 148 120 110 60 50 158 88 70
80 - 84 307 137 170 134 55 79 173 82 91
85 + 425 143 282 170 53 117 255 90 165
София (столица) 15 377 7 554 7 823 14 475 7 083 7 392 902 471 431
0 35 19 16 33 18 15 2 1 1
1  - 4 16 9 7 16 9 7 - - -
5  - 9 11 9 2 10 8 2 1 1 -
10 - 14 10 6 4 10 6 4 - - -
15 - 19 20 11 9 20 11 9 - - -
20 - 24 39 29 10 38 28 10 1 1 -
25 - 29 56 44 12 55 43 12 1 1 -
30 - 34 79 51 28 75 48 27 4 3 1
35 - 39 155 111 44 147 107 40 8 4 4
40 - 44 257 174 83 240 161 79 17 13 4
45 - 49 387 264 123 364 244 120 23 20 3
50 - 54 488 335 153 457 313 144 31 22 9
55 - 59 766 481 285 722 449 273 44 32 12
60 - 64 1 126 702 424 1 058 659 399 68 43 25
65 - 69 1 582 933 649 1 483 862 621 99 71 28
70 - 74 1 755 946 809 1 651 891 760 104 55 49
75 - 79 1 858 921 937 1 731 861 870 127 60 67
80 - 84 2 390 979 1 411 2 234 914 1 320 156 65 91
85 + 4 347 1 530 2 817 4 131 1 451 2 680 216 79 137
София 4 289 2 270 2 019 2 100 1 088 1 012 2 189 1 182 1 007
0 11 4 7 7 3 4 4 1 3
1  - 4 8 4 4 6 3 3 2 1 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 - 2 2 - 2 - - -
15 - 19 10 9 1 7 6 1 3 3 -
20 - 24 4 4 - 3 3 - 1 1 -
25 - 29 14 11 3 7 6 1 7 5 2
30 - 34 17 13 4 9 6 3 8 7 1
35 - 39 21 15 6 12 8 4 9 7 2
40 - 44 52 34 18 36 23 13 16 11 5
45 - 49 91 63 28 49 37 12 42 26 16
50 - 54 138 103 35 79 60 19 59 43 16
55 - 59 233 161 72 136 92 44 97 69 28
60 - 64 302 224 78 154 112 42 148 112 36
65 - 69 456 314 142 239 151 88 217 163 54
70 - 74 515 315 200 250 148 102 265 167 98
75 - 79 555 286 269 276 129 147 279 157 122
80 - 84 802 342 460 376 159 217 426 183 243
85 + 1 058 368 690 452 142 310 606 226 380
Стара Загора 5 331 2 767 2 564 3 168 1 630 1 538 2 163 1 137 1 026
0 29 12 17 13 3 10 16 9 7
1  - 4 2 2 - 2 2 - - - -
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 8 5 3 6 3 3 2 2 -
20 - 24 5 2 3 5 2 3 - - -
25 - 29 18 15 3 14 11 3 4 4 -
30 - 34 17 14 3 15 12 3 2 2 -
35 - 39 36 30 6 25 20 5 11 10 1
40 - 44 69 49 20 46 34 12 23 15 8
45 - 49 82 56 26 56 38 18 26 18 8
50 - 54 181 117 64 115 77 38 66 40 26
55 - 59 246 161 85 172 106 66 74 55 19
60 - 64 345 236 109 223 145 78 122 91 31
65 - 69 545 333 212 345 210 135 200 123 77
70 - 74 631 381 250 381 238 143 250 143 107
75 - 79 770 394 376 414 208 206 356 186 170
80 - 84 1 025 472 553 574 258 316 451 214 237
85 + 1 319 485 834 761 262 499 558 223 335
Търговище 1 847 978 869 833 447 386 1 014 531 483
0 8 4 4 4 2 2 4 2 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 3 3 - 1 1 - 2 2 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 2 1 - - - 3 2 1
20 - 24 2 2 - 1 1 - 1 1 -
25 - 29 4 2 2 1 1 - 3 1 2
30 - 34 6 4 2 2 1 1 4 3 1
35 - 39 19 10 9 8 5 3 11 5 6
40 - 44 21 15 6 11 8 3 10 7 3
45 - 49 33 21 12 21 15 6 12 6 6
50 - 54 55 44 11 27 21 6 28 23 5
55 - 59 80 48 32 32 19 13 48 29 19
60 - 64 142 103 39 73 58 15 69 45 24
65 - 69 215 141 74 108 70 38 107 71 36
70 - 74 240 137 103 106 65 41 134 72 62
75 - 79 291 137 154 110 52 58 181 85 96
80 - 84 327 147 180 142 51 91 185 96 89
85 + 397 157 240 185 76 109 212 81 131
Хасково 3 957 2 093 1 864 2 315 1 246 1 069 1 642 847 795
0 10 6 4 7 4 3 3 2 1
1  - 4 2 1 1 1 1 - 1 - 1
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 5 5 - 4 4 - 1 1 -
20 - 24 4 2 2 3 1 2 1 1 -
25 - 29 11 9 2 7 5 2 4 4 -
30 - 34 14 8 6 13 7 6 1 1 -
35 - 39 25 15 10 20 12 8 5 3 2
40 - 44 38 25 13 27 18 9 11 7 4
45 - 49 63 47 16 45 32 13 18 15 3
50 - 54 125 90 35 75 50 25 50 40 10
55 - 59 167 134 33 115 91 24 52 43 9
60 - 64 284 190 94 186 124 62 98 66 32
65 - 69 430 300 130 271 191 80 159 109 50
70 - 74 452 256 196 280 157 123 172 99 73
75 - 79 512 270 242 275 141 134 237 129 108
80 - 84 764 335 429 399 170 229 365 165 200
85 + 1 048 397 651 585 236 349 463 161 302
Шумен 2 726 1 405 1 321 1 536 774 762 1 190 631 559
0 10 6 4 7 6 1 3 - 3
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 2 1 1 1 1 - 1 - 1
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 4 3 1 3 3 - 1 - 1
20 - 24 4 3 1 4 3 1 - - -
25 - 29 3 2 1 2 1 1 1 1 -
30 - 34 13 11 2 8 7 1 5 4 1
35 - 39 7 5 2 5 3 2 2 2 -
40 - 44 30 15 15 18 8 10 12 7 5
45 - 49 50 30 20 25 12 13 25 18 7
50 - 54 92 63 29 53 36 17 39 27 12
55 - 59 141 85 56 82 47 35 59 38 21
60 - 64 219 143 76 122 81 41 97 62 35
65 - 69 330 206 124 189 113 76 141 93 48
70 - 74 350 194 156 186 107 79 164 87 77
75 - 79 397 199 198 214 104 110 183 95 88
80 - 84 475 227 248 256 120 136 219 107 112
85 + 597 211 386 361 122 239 236 89 147
Ямбол 2 164 1 146 1 018 1 144 591 553 1 020 555 465
0 9 7 2 5 4 1 4 3 1
1  - 4 3 1 2 2 1 1 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 3 1 2 1 - 1 2 1 1
20 - 24 4 4 - 2 2 - 2 2 -
25 - 29 5 4 1 3 2 1 2 2 -
30 - 34 5 3 2 2 1 1 3 2 1
35 - 39 14 10 4 10 7 3 4 3 1
40 - 44 20 11 9 14 7 7 6 4 2
45 - 49 46 29 17 28 18 10 18 11 7
50 - 54 58 43 15 30 21 9 28 22 6
55 - 59 88 63 25 54 33 21 34 30 4
60 - 64 176 126 50 105 72 33 71 54 17
65 - 69 234 160 74 138 94 44 96 66 30
70 - 74 242 143 99 130 76 54 112 67 45
75 - 79 290 155 135 140 70 70 150 85 65
80 - 84 460 201 259 230 98 132 230 103 127
85 + 506 185 321 249 85 164 257 100 157
12.04.2018


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

dpopcheva@nsi.bg

igavazki@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване05 юли 2018 г.
Дата на публикуване05 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране05 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2017 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2017 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2017 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2017 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните се предоставят на Евростат, въз основа на джентълменско споразумение.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

dpopcheva@nsi.bg

igavazki@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2017 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2017 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2017 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2017 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

 • петък, 13 май 2016 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г., е 74.5 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 6,9  години по-висока - 78.0 години. 

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души.

  През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

  Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165.

 • вторник, 5 януари 2016 - 11:00
   
  Най-предпочитани имена за новородените момчета през 2015 г. са Георги и Александър, а за новородените момичета - Виктория и Мария.
   
  Най-много българи празнуват имен ден на Цветница и Ивановден. 
   

Страници

 • Жените и мъжете в Република България 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите си новата печатна публикация „Жените и мъжете в Република България 2018“ на български език.

  В изданието е включена интересна и любопитна информация за живота на жените и мъжете в нашата страна, за приликите и разликите между тях, поднесена чрез графики и таблици, кратки текстове и тематични инфографики.

  Публикацията е предназначена за широк кръг потребители, държавната администрация, неправителствени и други организации, които работят в областта на равнопоставеността на половете.

 • Население и демографски процеси 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2018 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

 • Статистически справочник 2018
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 - 2017 година.

 • Статистически годишник 2017
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2016 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2018. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Здравеопазване 2017
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Страници