Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, III ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2022=100
Товарен автомобилен транспорт H494 128.54 100.52 102.22
Морски транспорт H501_502 104.33 100.00 105.30
Въздушен транспорт H51 117.14 100.00 108.44
Складиране и съхраняване на товари H521 114.71 99.57 103.05
Обработка на товари H5224 151.79 100.00 108.31
Пощенски и куриерски услуги H53 127.72 100.44 98.24
в т. ч. Пощенски услуги H531 130.17 100.00 103.89
Куриерски услуги H532 128.22 100.55 96.92
Далекосъобщения J61 98.99 100.00 106.17
Дейности в областта на информационните технологии J62 150.89 98.85 108.20
Информационни услуги J63 132.76 98.88 110.44
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 129.55 100.70 109.36
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 130.62 100.83 107.09
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 128.36 99.06 103.91
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 138.39 102.13 108.62
Дейности по охрана и разследване N80 146.29 103.72 112.74
Дейности по почистване N812 129.12 101.45 112.01
01.12.2023