Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите


ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В УСЛУГИТЕ, III ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2020=100
Товарен автомобилен транспорт H494 104.88 101.78 103.38
Морски транспорт H501_502 82.49 101.01 99.84
Въздушен транспорт H51 100.49 98.98 101.33
Складиране и съхраняване на товари H521 100.44 100.96 101.00
Обработка на товари H5224 115.29 100.12 100.04
Пощенски и куриерски услуги H53 114.16 102.19 104.81
в т. ч. Пощенски услуги H531 116.09 100.00 100.00
Куриерски услуги H532 114.68 102.77 106.10
Далекосъобщения J61 94.24 100.00 101.29
Дейности в областта на информационните технологии J62 126.62 99.79 104.32
Информационни услуги J63 111.69 99.13 102.59
Юридически и счетоводни дейности; консултантски дейности в областта на управлението M69_M702 112.89 99.61 103.10
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи M71 115.77 100.31 102.07
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 109.99 98.91 103.21
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 120.61 98.67 102.00
Дейности по охрана и разследване N80 118.97 99.22 102.83
Дейности по почистване N812 105.77 100.22 101.70
01.12.2021