Премини към основното съдържание

Официално посещение на Владимир Соколин - ръководител на Статистическата служба на Русия РОССТАТ

Публикувано на: 24.04.2009 - 17:00

На 27 и 28 април 2009 г. на официално посещение в Националния статистически институт беше г-н Владимир Соколин – ръководител на Статистическата служба на Русия РОССТАТ.В рамките на посещението си г-н Соколин се срещна със зам. председателя на Народното събрание г-н Любен Корнезов, управителя на БНБ г-н Иван Искров, проф. д-р Борислав Борисов - ректор на Университета за национално и световно стопанство и съветник на президента на Република България г-н Георги Първанов, с ръководството и служители на НСИ.Визитата на г-н Соколин беше по покана на председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева. По време на посещението двамата ръководители на статистичесите институции на България и Русия продължиха започнатите през декември 2008 г. разговори с г-н Игор Улянов – заместник-ръководител на РОССТАТ.Целта на посещението беше да се обсъдят нови форми на сътрудничество между НСИ и РОССТАТ. Беше подписан протокол от срещата, с който се актуализира сключеното през 1999 година Споразумение за сътрудничество между Националния статистически институт на България и РОССТАТ.Русия се интересува от опита на България в прехода към прилагането на европейските стандарти в статистиката. Българските статистици могат да се възползват от опита на Руската статистика по разработването на Калкулатор на личната инфлация, който Русия е въвела преди година, а на НСИ предстои да го направи до няколко месеца.Бяха определени следните приоритетни области на сътрудничество: * Развитие на статистическата инфраструктура, в т.ч. икономически и социални класификации; * Усъвършенстване на бизнес статистиката, вкл. бизнес регистрите; * Провеждане на регулярни огледални сравнения на данните от външната търговия между България и Русия;Господин Соколин посети библиотеката на НСИ и беше запознат с процеса на дигитализирането на статистическите публикации.В края на посещението си в България ръководителят на РОССТАТ връчи почетен плакет на председателя на НСИ доц. д-р Мариана Коцева.* * *Владимир Леонидович Соколин е роден на 22 март 1949 година в Москва.През 1971 г. завършва Московския икономико-статистически институт.След завършването си от 1971 до 1989 г. работи в Госкомстат като достига длъжност на заместник началник Управление на баланса на народното стопанство.От 1989 до 1992 г. е бил заместник началник Управление статистика на икономическите показатели, финанси и цени, както и Управление макроикономическа финансова статистикаОт 1992 до 1993 г. е заемал ръководни длъжности към правителството на Руската федерацияПрез 1993 г. е назначен за заместник – председател на ГоскомстатОт юли 1998 г. е ръководител на Федералната служба за държавна статистика.Владимир Соколин е член на колегията на Министерство на икономическото развитие на Руската Федерация, член на Международния статистически институт. От 2001 г. е член на Бюрото на Конференцията на европейските статистици.Под ръководството на Владимир Соколин е проведено Преброяването на населението на Русия през 2002 г. и Селскостопанското преброяване на Русия през 2006 г.