Премини към основното съдържание

Българската статистика ще бъде домакин на 96-та Конференция на ръководителите на статистическите служби на страните членки на ЕС (29 септември - 1 октомври 2010 г.)

Публикувано на: 07.10.2009 - 15:00
На 95-та Конференция на ръководителите на статистическите служби на страните членки на Европейския съюз, провела се на 30 септември - 1 октомври 2009 г. в Малта, председателят на Националния статистически институт доц. д-р Мариана Коцева прие домакинството на следващата, 96-та годишна среща и на Шестото заседание на Комитета на Европейската статистическа система, (които ще се проведат на 29 септември - 1 октомври 2010 г.) от генералния директор на Статистическия офис на Малта г-н Майкъл Рос.
Видеоклип с кратко представяне на България и Националния статистически институт грабна вниманието на всички участници. След това г-жа Мариана Коцева лично покани всички присъстващи на конференцията в София. Поканата беше приета с голямо задоволство от всички участници.
В неофициалните разговори по време на конференцията можеше да се забележи засиленият интерес към домакинството на България на този толкова важен международен форум и добрите пожелания за успешна организация и провеждане на най-важната годишна среща на европейските статистици.
Форумът тази година беше открит от генералния директор на Статистическия офис на Малта г-н Майкъл Рос. Министър - председателят на Република Малта г-н Лаурънс Гонзи поздрави участниците и направи много интересно изказване за основните политически приоритети на страната, свързани с миграционните процеси. В конференцията освен ръководителите на статистическите служби на страните членки на ЕС, взеха участие и тези на страните кандидатки, потенциалните страни кандидатки и на страните от ЕАСТ, както и директорът на Статистическия отдел на ООН - г-н Пол Чанг, директорът на Икономическата комисия за Европа на ООН - г-жа Лидия Братанова, представители на Европейската централна банка и др.
Конференцията се проведе под мотото "Миграцията - включване и равнопоставеност в статистиката". Състояха се три сесии, на които бяха обсъдени въпроси, свързани с необходимостта от данни за миграцията, нови подходи в изследванията в областта на социалната статистика и обменът на данни за миграцията между страните и между институциите. Срещата завърши с дискусия на кръгла маса за бъдещите перспективи в областта на статистиката на миграцията. Дискусията беше ръководена от генералният директор на Евростат г-н Валтер Радермахер, а г-жа Коцева беше официално поканена за член, заедно с ръководителите на статистическите служби на Германия, Дания, Италия и Португалия. Доц. д-р Мариана Коцева направи кратка презентация, в която бяха обхванати най-важните въпроси, свързани с включването на статистиката на миграцията като неразделна част от всички статистически отрасли.
Дневният ред на втората среща на Комитета на европейската статистическа система включваше разглеждане на четири въпроса по комитология в областта на преброяване на населението, статистика на миграцията, програмата за модернизиране на европейската статистика (МЕЕТS) и структурната бизнес статистика, за които беше гласувано положително.
Бяха обсъдени предложението за регламент в областта на статистиката на туризма и "Съобщение на комисията до Европейския Парламент и Съвета за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие", което предизвика оживени дискусии в залата, тъй като е от изключително значение за бъдещето на статистиката в рамките на ЕС. Основните моменти в предложения документ включват: първо, новите изисквания към статистиката ще продължат да се увеличават както по отношение на количеството, така и на качеството, на второ място - ще продължи опростяването и подобряването на регулаторната среда за предприятията и гражданите в ЕС и трето, продължават да бъдат разработвани нови средства в ИКТ, за да се повиши ефикасността, да се намали тежестта и да се подобри качеството на статистическата информация. Основното намерение и стратегическа насока, които се съдържат в предлагания документ, е подобряване ефикасността на изготвянето на статистическата информация.
Срещата завърши с приемането на така нар. "Декларация от Малта" за включването на статистиката на миграцията като приоритетна област в рамките на Европейската статистическа система.