Премини към основното съдържание

Ключови показатели за България (към 03.07.2023 г.)

Публикувано на: 03.07.2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

През април 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.2 пункта спрямо януари 2023 година.

За индивидуално потребление през първо тримесечие на 2023 г. са изразходвани 70.0% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2023 г. е 13.7%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%.

Коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%.

С 15.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9.5%.

Статистическа област