Премини към основното съдържание

Ключови показатели за България (към 30.12.2022 г.)

Публикувано на: 30.12.2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

През октомври 2022 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта в сравнение с юли.

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2022 г. са изразходвани 68.2% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2022 г. е 14.2%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.4%.

Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 3.7%.

С 16.2% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2022 година.

През третото тримесечие на 2022 г. индексът на цените на жилищата нараства с 15.6%.

Статистическа област