Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2010 година

Публикувано на: 21.02.2011 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2010 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години намалява с 2.2 пункта в сравнение със съответното тримесечие на 2009 година и достига 59.0%. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 3.3 пункта и достига 11.2%.

Прессъобщение
Статистическа област