Премини към основното съдържание

Формуляр "Отчет за дейността на застрахователните и презастрахователните предприятия през 2024 година" - тримесечен

 
Формулярът се попълва от всички застрахователни и презастрахователни предприятия, които са лицензирани по реда на действащото законодателство. Представянето на отчета в срок до 30-то число след отчетното тримесечие е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2024 година.
 
Формулярът съдържа информация за отчетното тримесечие без натрупване. Подробни указания по показателите, включени във формуляра можете да намерите в Ukazania-ZAS_TRM.doc.
 
Указания за работа с електронния формуляр “ZAS_TRM_2024.xls” се намират във файл Instrukcia-ZAS_TRM.doc.
 
Ако имате въпроси, свързани с попълването на формуляра, може да получите консултация от Десислава Асенова на тел.: 9857-439 или Галина Боянова на тел.: 9857-674. При проблеми с електронната система за въвеждане, може да получите консултация от Виолета Костадинова на тел.: 9857-585.
 
Попълнената електрoнна таблица с обобщените данни на дружеството се изпраща по електронна поща на email: [email protected]