Премини към основното съдържание

Използването на геопространствени данни беше основна тема на 72-ата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици

Публикувано на: 21.06.2024 - 14:30

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в 72-ата пленарна сесия на Конференцията на европейските статистици (КЕС), която се проведе в периода 20 - 21 юни 2024 г. в Женева, Швейцария. Събитието се организира от Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН).

Тази година пленарното заседание беше проведено съвместно с Експертния комитет на ООН за Европа за управление на геопространствена информация (UN-GGIM Europe), който играе водеща роля в определянето на насоките за развитие на геопространствена информация. Разглежданите теми по време на тазгодишното заседание включваха: интегрирането на геопространствени и статистически данни, употребата на изкуствен интелект, големи езикови модели и машинно обучение при разработването на официална статистика и геопространствени данни, свързването на данни между различни области и източници. Бяха обсъдени и стратегически насоки, които могат да бъдат предприети в съвместната работа на статистическите служби и геопространствените и кадастралните агенции. Европейските статистици обсъдиха също и предстоящата ревизия на Системата от национални сметки, координацията на международната статистическа дейност в региона на ИКЕ на ООН, работата на Групата на високо равнище за модернизация на официалната статистика и други.

По време на Конференцията бяха обсъдени проекти на ръководство относно ролята на националните статистически служби за постигане на националните климатични цели, ръководство за измерването на субективната бедност, както и актуализация на Общия статистически информационен модел.

КЕС представлява платформа за обсъждане на ключови и възникващи въпроси в областта на статистиката, както и разработване на методологически указания и препоръки за подобряване на националните статистики на държавите от региона на ИКЕ на ООН. В нея вземат участие делегации, водени от представители на статистическите служби на повече от 60 държави, както и редица международни организации като МВФ, Световната банка, СТО, Евростат и Европейската централна банка.