Премини към основното съдържание

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 08.06.2011 - 11:00

През първо тримесечие на 2011 г. БВП възлиза на 15 903 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е съответно 8 131 млн., като на човек се падат 1 084.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.6% през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. и растеж от 3.4% през първото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област