Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.06.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 9 795.9 млн. лв., a вносът нараства с 0.9% и е на стойност 12 798.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата“ (13.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (25.5%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (44.6%). Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (6.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 27 476.0 млн. лв. през периода януари - април 2024 г., което е с 5.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 31 817.2 млн. лв. и намалява с 1.1%.

Прессъобщение
Статистическа област