Премини към основното съдържание

Обучение по сезонно изглаждане на данни се провежда в НСИ

Публикувано на: 13.05.2024 - 11:26

Заместник-председателят на НСИ д-р Свилен Колев откри обучение по сезонно изглаждане на данни със специализиран софтуер JDemetra+, което започна в библиотеката на НСИ по проект „STACE - Статистически методи и средства за динамични редове, сезонно изглаждане и контрол относно оповестяване на статистически данни“. Лектори на едноседмичния курс, в който се обучават 15 експерти от НСИ и дирекция „Статистика“ на БНБ, са статистиците с дългогодишен опит Анна Смик от Националния институт по статистика и икономически изследвания на Франция (INSEE) и Кристиане Хофер от Германската федерална банка (Deutsche Bundesbank).

Д-р Колев изрази удовлетворението си, че експертите от НСИ имат възможността да участват в този курс, защото ще могат да обсъдят с лекторите практически въпроси и проблеми, с които са се сблъсквали в своята работа.

Ръководителят на проекта – г-жа Антоанета Илкова, директор на дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ в НСИ, която също присъства при откриването на обучението отбеляза, че проучването и споделянето на международния опит е изключително полезно за произвеждането на актуални и достоверни статистически данни във всички направления.

 

Проект „STACE - Статистически методи и средства за динамични редове, сезонно изглаждане и контрол относно оповестяване на статистически данни“  е съфинансиран от Европейската комисия по споразумение за субсидия № 899218 – 2019-BG-Methodology и се осъщестява в консорциум от статистическите служби на 12 държави-членки на ЕС: България, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша, Словения, Испания, Австрия, Нидерландия, Исландия и Националната банка на Белгия. Целта на проекта е създаването и обезпечаването на два технически центъра за високи постижения за подпомагане и обучение на специалисти в две основни направления: контрол относно оповестяването на статистически данни (Center of Excellence on Statistical Disclosure Control) и анализ на динамични редове и сезонното изглаждане на данни (Center of Excellence on Time Series Analysis and Seasonal Adjustment). НСИ e координатор на проекта.