Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 13.05.2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 7 037.3 млн. лв., a вносът намалява с 2.8% и е на стойност 9 615.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (20.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (29.7%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (31.5%). Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (19.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 19 947.2 млн. лв. през периода януари - март 2024 г., което е с 11.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 772.0 млн. лв. и намалява с 4.1%.

Прессъобщение
Статистическа област