Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през февруари 2024 година

Публикувано на: 10.04.2024 - 11:00

През февруари 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.4% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 2.6%, при строителството на съоръжения - с 1.2%, и при сградното строителство - с 0.5%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 3.3% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при строителството на съоръжения - с 8.1%, и при специализираните строителни дейности - с 6.3%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 2.0%.

Прессъобщение
Статистическа област