Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ представи увеличението на работната заплата в НСИ пред Синдикалния съвет

Публикувано на: 11.03.2024 - 14:54

На заседание на Синдикалния съвет в НСИ председателят доц. д-р Атанас Атанасов представи методиката за увеличение на заплатите на служителите на института. Това стана възможно след приемане на Постановление на Министерския съвет, с което бяха одобрени допълнителни разходи в бюджета на НСИ, предназначени за персонала.

На заседанието присъстваха г-жа Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители „Подкрепа“ и директорите на Териториалните статистически бюра, които се включиха онлайн.

В началото на срещата доц. Атанасов благодари на синдикалните организации в структурата на НСИ и като цяло на Конфедерация на труда „Подкрепа“ за помощта и съвместната работа. „Това е дълго чакан момент от служителите на НСИ, за него работихме всички. Това ПМС ни дава възможност да увеличим заплатите средно с около 30 %, считано от 1 март. Но целта е и изравняване на натрупаните диспропорции в заплащането. Методиката, която разработихме, ни дава точно това – изравняване на заплатите по длъжности “ – отбеляза той.

Кремена Атанасова, съгласявайки се с казаното, изтъкна, че в основата на постановлението е заложено именно елиминиране на дисбалансите в заплащането и справедливо разпределение на средствата. „Искам да изкажа благодарност и на синдикалните организации, но и на ръководството на НСИ, защото това са много трудно извоювани средства, за които се борихме година и половина, включително и с протести. И е важно, че хората разбраха колко ключова институция е НСИ и какви професионалисти работят в нея“ – добави тя.

Синдикалните членове и директорите на ТСБ се съгласиха с основните принципи на предложената методика, но за да постъпват на работа в НСИ и ТСБ повече млади и способни хора, поискаха по-високи заплати за ниските длъжности – младши и старши експерти. Доц. Атанасов прие предложението и обеща да се направят преизчисления, които ще бъдат представени още в следващите дни.

Заседанието на Синдикалния съвет продължи с обсъждане на Правила за администриране на международните проекти. Отново беше изтъкнато, че все повече хора ще имат възможност да участват в проекти, а представители на ТСБ - да се обучат да ги администрират и ръководят. Поставен беше и въпросът за ставките за анкетьорите, чиято работа е основен елемент от статистическите изследвания.

Синдикалният съвет е постоянно действащ съвещателен орган към председателя на НСИ, съставен от синдикални членове – председателите на секции в Централно управление на НСИ и в териториалните статистически бюра. Неговата цел е да подобри комуникацията между служителите и ръководството на НСИ и ефективността и ефикасността на работните процеси.

Съветът разглежда въпроси, свързани с трудовите, служебните и осигурителните отношения в НСИ. Заседанията на Съвета се провеждат най-малко веднъж на четири месеца и се свикват от председателя на НСИ.