Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 09.02.2024 - 11:00

В периода януари - ноември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 9.0% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 51 278.9 млн. лв., а вносът - намалява с 2.5% и е на стойност 53 340.3 млн. лева. През ноември 2023 г. износът за ЕС намалява с 16.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 520.0 млн. лв., а вносът също намалява с 8.4% и е на стойност 5 081.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (64.6%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.1%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (64.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област