Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - октомври 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.01.2024 - 11:00

В периода януари - октомври 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 8.2% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 46 758.9 млн. лв., а вносът - намалява с 1.8% и е на стойност 48 258.7 млн. лева. През октомври 2023 г. износът за ЕС намалява с 15.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 596.0 млн. лв., вносът също намалява с 2.3% и е на стойност 5 141.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (66.4%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.2%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (64.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област