Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 21.12.2023 - 11:00

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.1% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 16.6%, в услугите - с 13.9%, и в строителството - със 17.0%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 21.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.4%.

Прессъобщение
Статистическа област