Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител в услугите през третото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 01.12.2023 - 11:00

През третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на цените в областта на услугите спрямо предходното тримесечие е отчетено при дейности по охрана и разследване - с 3.6%, и при дейности по наемане и предоставяне на работна сила - с 2.1%. Понижение на цените е регистрирано при дейности в областта на информационните технологии и при информационни услуги - с по 1.1%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“.