Премини към основното съдържание

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд - окончателни данни за 2022 година

Публикувано на: 30.11.2023 - 11:00

Националният статистически институт публикува окончателни годишни данни за 2022 година, за наетите лица и средната брутна годишна заплата. През 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2 278 832, като нарастват с 29.9 хил. или с 1.3% спрямо 2021 година. Средната брутна годишна заплата е 21 242 лв., като нараства спрямо 2021 г. с 13.4%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Годишна статистика на заетостта и разходите за труд“.