Премини към основното съдържание

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2022 година

Публикувано на: 30.11.2023 - 11:00

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката през 2022 г. са 27 522 млн. лв. по текущи цени и в сравнение с предходната година нарастват с 19.5%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на индустрията (с изкл. на строителството) - 7 140 млн. лв., следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с вложени 6 937 млн. лева.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.