Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции за 2022 година

Публикувано на: 30.11.2023 - 11:00

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. възлизат на 29 376 млн. евро по текущи цени, което е с 4.2% повече в сравнение с предходната година.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 12 817 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 6 932 млн. евро.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Чуждестранни преки инвестиции“.