Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ взе участие в международна конференция, посветена на данните за деца мигранти

Публикувано на: 27.11.2023 - 10:00

„Необходимо е да се изгради система, която да комбинира различни източници на данни за децата в уязвими групи – административни регистри, проучвания и други, за да се получи разнообразен набор от информация като ниво на образование, участие на пазара на труда, здравен статус, жилищни условия и др. Сътрудничеството между държавите също трябва да се подобри по отношение на мобилността. В същото време трябва да се вземат предвид въпросите за поверителността на личните данни.“ Това заяви в свое изказване председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов, който взе участие в международна конференция за представяне на „Ръководство за укрепване на капацитета за събиране на данни за деца в движение“.

Документът предлага аналитични насоки за националните статистически органи и съответните участници как да помогнат на държавите и техните национални статистически системи да подобрят събирането, анализа, споделянето и използването на данни за децата в движение. Той е резултат от съвместната дейност на Гръцката статистическа служба и Международния алианс за данни за децата в движение.

Конференцията се проведе в Атина на 20 и 21 ноември 2023 г. и беше организира от Гръцката статистическа служба (ELSTAT) с подкрепата на Международния алианс за данни за децата в движение (IDAC) – глобална коалиция, ръководена съвместно от Евростат, Международната организация по миграция, ОИСР, Върховният комисариат на ООН за бежанците и УНИЦЕФ. На събитието присъстваха представители на национални статистически служби и други заинтересовани страни, работещи в сферата на миграцията и с деца.

„Деца в движение“ е термин, който обхваща много подгрупи деца. Например деца международни мигранти или деца, нуждаещи се от международна закрила. Статистическите данни са от решаващо значение за фокусиране на предприеманите мерки в правилната посока и за разработването на политики и програми в подкрепа на децата.