Премини към основното съдържание

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през третото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 24.11.2023 - 11:00

През третото тримесечие на 2023 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 6 742 млн. лв., което е с 1.5% повече в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.