Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през септември 2023 година

Публикувано на: 10.11.2023 - 11:00

През септември 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.4% спрямо предходния месец. Намаление с 0.4% е отчетено при сградното строителство, а при продукцията от гражданското/инженерното строителство - с 0.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година. При гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение - с 3.7%, а при сградното строителство - с 0.4%.

Прессъобщение
Статистическа област