Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юли 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.10.2023 - 11:00

През периода януари - юли износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.0% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 33 154.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС е без промяна и е на стойност 34 008.6 млн. лева. През юли 2023 г. износът за ЕС намалява с 9.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 787.1 млн. лв., а вносът намалява с 5.5% и е на стойност 4 727.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (17.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (71.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (18.1%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (67.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област