Премини към основното съдържание

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за 2022 година при база средногодишни цени за 2021 година (окончателни данни)

Публикувано на: 28.09.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на износа спада с 8.1 процентни пункта до 125.9% за 2022 година спрямо 2021 година.

Общият индекс на цените на вноса за 2022 г. също намалява до 119.3% (с 4.9 процентни пункта) спрямо 2021 година.

Индексите на цени на износа и вноса по сектори на външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Индекси на цени на износа и вноса“.